Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nebulized Ipratropium Bromide-induced Anisocoria: Why Is Anisocoria Observed?

Iranian journal of allergy, asthma, and immunology, cilt.20, sa.1, ss.125-128, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu ile birlikte kawasaki hastalığı

Uluslararası katılımlı 16. çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019

Yenidoğanda Nadir bir kusma sebebi: Neonatal Over Torsiyonu

Uluslararası katılımlı 16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun bakım kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019