Prof.Dr.

AYŞE AYDOĞDU


Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Eğitim Bilgileri

1990 - 1996

1990 - 1996

Doktora

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Türkiye

1987 - 1990

1987 - 1990

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), Türkiye

1981 - 1985

1981 - 1985

Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Doktora

Şekil hatırlamalı CuAlNi alaşımlarındaki martensitik dönüşümler üzerinde termal yaşlandırma etkileri

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1990

1990

Yüksek Lisans

Soy Metal Alaşımlarında Termoelastik MartensitikDönüşümlerinin Kristalografisi

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Malzeme Testi ve Kontrolü, Fiziksel Özellikler, Biyomalzemeler, Isıl İşlem, Malzeme Karakterizasyonu

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksekokulu

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2001 - 2007

2001 - 2007

Doç.Dr.

Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

1996 - 2001

1996 - 2001

Yrd.Doç.Dr.

Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

1985 - 1996

1985 - 1996

Araştırma Görevlisi

Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2011 - 2012

2011 - 2012

Bölüm Başkanı

Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksekokulu, Elektrik Ve Enerji Bölümü

2007 - 2011

2007 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Ocak 2013

Ocak 2013

İleri Teknolojik Malzemeler Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

Aydoğdu Y. , Aydoğdu A.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Shape memory behavior of Ni(45)Mn(40)Co(5)Sb(10-x)B(x)magnetic shape memory alloys

Aydoğdu Y. , Turabi A. S. , Boddeti B., Saghaian S. E. , Aydoğdu A. , Kilic G., et al.

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.143, sa.1, ss.127-137, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

The effects of boron addition on the magnetic and mechanical properties of NiMnSn shape memory alloys

Aydogdu Y. , Turabi A. S. , Aydogdu A. , Kok M., Yakinci Z. D. , Karaca H. E.

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.126, sa.2, ss.399-406, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

The effect of Sn content on mechanical, magnetization and shape memory behavior in NiMnSn alloys

Aydogdu Y. , Turabi A. S. , Kok M., Aydogdu A. , Yakinci Z. D. , Aksan M. A. , et al.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.683, ss.339-345, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

The effects of substituting B for Cu on the magnetic and shape memory properties of CuAlMnB alloys

Aydogdu Y. , Turabi A. S. , Aydogdu A. , Vance E. D. , Kok M., Kirat G., et al.

APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, cilt.122, sa.7, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Effects of the substitution of gallium with boron on the physical and mechanical properties of Ni-Mn-Ga shape memory alloys

AYDOĞDU Y. , Turabi A. S. , KÖK M., AYDOĞDU A. , Tobe H., Karaca H. E.

APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, cilt.117, sa.4, ss.2073-2078, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Thermal Properties, Microstructure and Microhardness of Cu-Al-Co Shape Memory Alloy System

AYDOĞDU Y. , Kurum F., KÖK M., Yakinci Z. D. , AYDOĞDU A.

TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS, cilt.67, sa.4, ss.595-600, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Thermal and magnetic properties of Ni51Mn28.5Ga19.5B magnetic-shape-memory alloy

Kok M., Yakinci Z. D. , Aydogdu A. , Aydogdu Y.

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.115, sa.1, ss.555-559, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Thermal analysis of Cu-14.82 wt% Al-0.4 wt% Be shape memory alloy

AKSU CANBAY C., AYDOĞDU A.

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.113, sa.2, ss.731-737, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

The Investigation of Thermal and Magnetic Properties and Microstructure Analysis of Cu-Al-Mn Shape Memory Alloys

Canbay C. A. , Aydogdu A. , AYDOĞDU Y.

JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, cilt.24, ss.871-877, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Long-term ageing behaviour of martensite in shape memory Cu-Al-Ni alloys

Aydogdu A. , Aydogdu Y. , Adiguzel O.

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.153, ss.164-169, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2003

2003

Electrical and optical properties of semiconducting metal complexes

Yakuphanoglu F., Dagdelen F., Aydogdu Y. , Aydogdu A. , Sekerci M.

MATERIALS LETTERS, cilt.57, ss.3330-3340, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2003

2003

The synthesis, characterization, and electrical conductivity of the potassium salt of 1,3-dipiperidin-1-ylpropan-2-O-xanthate

Yakuphanoglu F., Gorgulu A., Aydogdu Y. , Aydogdu A. , Arslan M.

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY, cilt.33, sa.5, ss.911-923, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

Electrical and optical properties of newly synthesized glyoxime complexes

Aydogdu Y. , Yakuphanoglu F., Aydogdu A. , Tas E., Cukurovali A.

SOLID STATE SCIENCES, cilt.4, sa.6, ss.879-883, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1997

1997

Improvement of hardness and microstructures by ageing in shape memory CuAlNi alloys

Aydogdu A. , Aydogdu Y. , Adiguzel O.

JOURNAL DE PHYSIQUE IV, cilt.7, ss.311-316, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

1997

1997

The influence of ageing on martensite ordering and stabilization in shape memory Cu-Al-Ni alloys

Aydogdu A. , Aydogdu Y. , Adiguzel O.

MATERIALS RESEARCH BULLETIN, cilt.32, sa.5, ss.507-513, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Temel Radyolojik İnceleme Yöntemlerini Tanıma

AYDOĞDU A. , AYDOĞDU Y. , YAKINCI Z. D.

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.33-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TEMEL RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTEMLERİNİ TANIMA

AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A. , YAKINCI Z. D.

İnönü Üniversites sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu dergisi, cilt.5, sa.2, ss.33-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

CuAlCr şekil hatırlamalı Alaşıma Yaşlandırma sıcaklığı ve Yaşlandırma zamanının etkileri

KÖK M., YAKINCI Z. D. , AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A.

Fırat üniversitesi Mühendislik Bil.Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.9-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Microstructure electrical and optical characterization of Zn0 NiO SiO2 nanocomposite synthesized by sol gel technique

AKSU CANBAY C., AYDOĞDU A.

Turkish Journal of Science & Technology, cilt.4, sa.2, ss.121-126, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

The Effect of Ageing on the Martensitic Phase Transformation in CuAlBe Shape Memory Alloy

BALO Ş. N. , SEL ÖZBEY N., AYDOĞDU A.

Turkish Journal of Science and Technology, cilt.4, sa.2, ss.103-109, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

The effects of the fourth element on the thermal property and microstructure of the CuAlNi alloy

ÇIRAK Z. D. , KÖK M., AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A.

PCFM’18- 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMİSTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS, 19 - 21 Haziran 2018

2018

2018

Cooling Condition Effects on Thermal and Crystal Structure of NiTiSn Shape Memory Alloy

ÇIRAK Z. D. , KÖK M., AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A.

PCFM’18- 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMİSTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS, 19 - 21 Haziran 2018

2016

2016

Ageing Temperature and Ageing Time Effects on Thermal Properties of CuAlCr Shape Memory Alloy

YAKINCI Z. D. , KÖK M., AYDOĞDU A. , AYDOĞDU Y.

THERMAM 2016 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.13

2016

2016

Effect of B element ratio on thermal properties of NiMn40Fe5Sb10 xBx alloys

AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A. , YAKINCI Z. D. , KÖK M.

THERMAM 2016 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.14-15

2016

2016

Thermal Procedure effects of CuAlNiTi shape memory alloys

KÖK M., DAĞDELEN F., KANCA M. S. , AYDOĞDU A.

THERMAM 2016 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.13

2016

2016

Effect of B element ratio on thermal properties of NiMn40Co5Sb10 xBx alloys

AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A. , KÖK M., YAKINCI Z. D.

THERMAM 2016 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.7

2016

2016

Electron concentration effects of CuAlNi shape memory alloy

DAĞDELEN F., KÖK M., BUYTOZ S., AYDOĞDU A.

THERMAM 2016 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.31

2016

2016

The Change of Thermal and Microstructure Properties of Cu Based HTSMAs

AL DALAWI M., DAĞDELEN F., KÖK M., AYDOĞDU A.

THERMAM 2016 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.13

2016

2016

The Investigation of Thermal Properties of NiMnCoIn Shape Memory Alloys

AYDOĞDU A. , AYDOĞDU Y. , YAKINCI Z. D. , KÖK M.

IPCAP 2016, International Physics Conference at the Anatolian Peak, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2016, ss.171

2016

2016

The Oxidation Behavior of NiTi Based Shape Memory Alloys

KÖK M., AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A. , ATEŞ G., DAĞDELEN F.

IPCAP 2016, International Physics Conference at the Anatolian Peak, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2016, ss.296

2016

2016

Effect of Boron Addition on Thermal Properties of NiMnCoInBPolycrystalline Shape Memory Alloys

AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A. , KÖK M., YAKINCI Z. D.

IPCAP 2016, International Physics Conference at the Anatolian Peak, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2016, ss.297

2016

2016

Effect of Cr Addition on Martensitic Transformation in High Temperature CuAl based Shape MemoryAlloys

YAKINCI Z. D. , AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A. , KÖK M., ŞENER M.

IPCAP 2016, International Physics Conference at the Anatolian Peak, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2016, ss.172

2015

2015

The change of transformation temperature on NiTi shape memory alloy by pressure and thermal ageing

Kok M., Dagdelen F., Aydogdu A. , Aydogdu Y.

9th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM), Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, cilt.667 identifier identifier

2015

2015

The effects of thermal procedure on transformation temperature, crystal structure and microstructure of Cu-Al-Co shape memory alloy

Aydogdu Y. , Kok M., Dagdelen F., Aydogdu A. , Turabi A. S. , Karaca H. E.

9th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM), Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, cilt.667 identifier identifier

2015

2015

Magnetic and Shape Memory Properties of NiMnSnB alloys

AYDOĞDU Y. , AYDOĞDU A. , TURABİ A., SOHEIL S., KÖK M., AKSAN M. A. , et al.

Materials Science & Technology 2015, COLUMBUS, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Ekim 2015

2015

2015

The effects of composition on the magnetization and shape memory behavior of NiMnSn alloys

AYDOĞDU Y. , KÖK M., TURABİ A. S. , AYDOĞDU A. , YAKINCI Z. D. , AKSAN M. A. , et al.

MSM15 9 th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials, Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.68

2015

2015

Effects of boron addition on the physical properties of CuAlMn shape memory alloys

AYDOĞDU Y. , KIRAT G., KÖK M., TURABİ A. S. , AYDOĞDU A. , AKSAN M. A. , et al.

MSM15 9 th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials, Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.69

2006

2006

Electrical and optical properties of ZnO-Fe2O3-SiO2 composite prepared by SOL-GEL method

Canbay C. A. , ALTIN S., Aydogdu A. , Aydogdu Y. , Yakinci E.

6th International Conference of the Balkan-Physical-Union, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2006, cilt.899, ss.297-298 identifier


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 302

h-indeksi (WOS): 12