Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verebilirlik Uygulamaları

Hacettepe University Journal of Education, vol.36, no.2, pp.450-469, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Okul Temelli Konsültasyon Hizmetlerinin Telekomünikasyon Teknolojileriyle Bütünleşmesi: Telekonsültasyon

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.17-31, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin Bu Programı Tercih Nedenlerinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.28, pp.929-961, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Psikolojik Danışmanlarının Ailelerle Yürüttükleri Konsültasyon Çalışmaları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.9, no.52, pp.109-148, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Danışma Yardımı Vermeye Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.107-122, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı 1.Sınıf Öğrencilerinin Programa İlişkin Beklentileri

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.3, pp.143-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALANINDA TÜRKİYE DEKİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Journal of International Social Research, vol.11, no.55, pp.593-604, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA KONSÜLTASYON SÜRECİ VE MODELLERİ

Journal of Research in Education and Teaching, vol.6, no.2, pp.118-131, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNE FARKLI BİR BAKIŞ: PSİKOLOJİK DANIŞMADA HATA

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.393-405

Modern Bir Disiplin Anlayışı: Pozitif Disiplin

X. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.406-420

Psikolojik Danışma Yardımı Vermeye Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.747-748

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programına Yeni Başlayan Öğrencilerin Pdr’ye İlişkin Görüşleri

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.379-380

Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verilebilirlik Uygulamaları

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.280-281

MODERN BİR DİSİPLİN ANLAYIŞI: POZİTİF DİSİPLİN

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 April 2018

Psikolojik Danışma Sürecine Farklı Bir Bakış:Psikolojik Danışmada Hata

X. İnternational Congress of Educational Research, 27 - 30 April 2018, pp.145-146

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Yayınlanan Makalelerdeki Araştırma Eğilimleri

International Education Management Forum (EYFOR)-8, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

Beden İmajı Üzerine Bir Derleme

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Okul Psikolojik Danışmanlarının Ailelerle Yürüttükleri Konsültasyon Çalışmaları

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Okul Psikolojik Danışmanlığında Konsültasyon Süreci ve Modelleri

2nd World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2017

Maneviyatın Ruh Sağlığı İle İlişkisi ve Ölçülmesi

1st Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

KONSÜLTASYON ÜZERİNE BİR DERLEME

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.532-534