Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNE FARKLI BİR BAKIŞ: PSİKOLOJİK DANIŞMADA HATA

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.393-405

Modern Bir Disiplin Anlayışı: Pozitif Disiplin

X. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.406-420

Psikolojik Danışma Yardımı Vermeye Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.747-748

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programına Yeni Başlayan Öğrencilerin Pdr’ye İlişkin Görüşleri

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.379-380

Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verilebilirlik Uygulamaları

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.280-281

MODERN BİR DİSİPLİN ANLAYIŞI: POZİTİF DİSİPLİN

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 April 2018

Psikolojik Danışma Sürecine Farklı Bir Bakış:Psikolojik Danışmada Hata

X. İnternational Congress of Educational Research, 27 - 30 April 2018, pp.145-146

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Yayınlanan Makalelerdeki Araştırma Eğilimleri

International Education Management Forum (EYFOR)-8, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

Beden İmajı Üzerine Bir Derleme

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Okul Psikolojik Danışmanlarının Ailelerle Yürüttükleri Konsültasyon Çalışmaları

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Okul Psikolojik Danışmanlığında Konsültasyon Süreci ve Modelleri

2nd World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2017

Maneviyatın Ruh Sağlığı İle İlişkisi ve Ölçülmesi

1st Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

KONSÜLTASYON ÜZERİNE BİR DERLEME

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.532-534