Education Information

Education Information

 • 2002 - 2004 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr), Turkey

 • 1994 - 2001 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Farklı yetenek ve örneklem gruplarından kestirilen madde parametrelerinin karşılaştırılması

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  Yazılı yoklamaların puanlanmasında puanlama cetveli ve yanıt anahtarı kullanımının puanlamaya ve puanlayıcı güvenirliğine etkisi

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)