Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development and Validation of Videogame Addiction Scale for Children (VASC)

INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION, cilt.15, sa.4, ss.869-882, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Implementation of Student-Centred Instructional Strategies in Schools in North Cyprus

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.181, ss.77-91, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An Investigation of KPSS 2013 Results in Terms of Candidate Teachers' Fields

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.171, ss.13-25, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing a "Social Presence Scale" for E-learning Environments

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, sa.2, ss.764-768, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Application of Computerized Adaptive Testing to Entrance Examination for Graduate Studies in Turkey

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.12, sa.49, ss.61-80, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of an instrument to measure professional attitudes in nursing students in Turkey

NURSE EDUCATION TODAY, cilt.30, sa.8, ss.726-730, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE IMPACT OF CHANCE SUCCESS ON TEST EQUATING

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.39, ss.91-108, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing an attitude scale for turkish sign language (TSL-AS)

Participatory Educational Research, cilt.8, sa.1, ss.200-218, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.1676-1690, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitude Scale Towards Vocational Guidance Activities: A Validity and Reliability Study

Manisa Celal Bayar University Journal of The Faculty of Education, cilt.8, sa.1, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINING THE PEOPLE’S ATTITUDE TOWARDS SYRIANS ACCORDING TO LEVELS OF COMMUNICATION AND RELATIONSHIP

International Journal of Geography and Geography Education, sa.42, ss.244-262, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TAKLİT ÜRÜNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Uludağ Journal of Economy and Society / B.U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.71-103, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okuma Öz Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

International Journal of Language Academy, cilt.8, sa.3, ss.49-62, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Scale Development Study for the Determination of Reading Self Efficacy of Learners of Turkish as a Foreign Language

International Journal of Language Academy, cilt.8, sa.3, ss.49-62, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A SCALE DEVELOPMENT STUDY FOR DETERMINING TECHNOLOGY ATTITUDES OF THOSE WHO TEACH TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

International Journal of Language Academy, cilt.7, sa.4, ss.107-123, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers’ Job Motivation Resource: Scale Development Study

Sakarya University Journal of Education, cilt.9, sa.3, ss.408-433, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYZING THE MOTHERS’ VIEWS ON THE CHARACTERISTICS OF THEIR GIFTED CHILDREN

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.12, sa.66, ss.912-923, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.1059-1071, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Attitude Scale Towards Coding for Secondary School Students: A Validity and Reliability Study

Elementary Education Online, cilt.18, sa.2, ss.837-851, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), cilt.39, sa.1, ss.271-295, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Item Stem Format on the Dimensional Structure of Mathematics Assessments

EDUCATIONAL ASSESSMENT, cilt.24, sa.1, ss.13-32, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ATTITUDE SCALE DEVELOPMENT STUDY FOR SEX INSTRUCTION

The Journal of International Social Research, cilt.12, sa.68, ss.966-978, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTSEL OYUNA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Turkish Studies-Educational Sciences, cilt.14, sa.3, ss.287-302, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of an attitude scale towards story writing for third-fourth-grade primary school students

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, cilt.8, sa.1, ss.1-15, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

azi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.63-88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Danışma Yardımı Vermeye Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.107-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of attitude scale for international sport organizations

International Journal of Human Sciences, cilt.15, sa.4, ss.1817-1827, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, sa.40, ss.115-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study of Scale Development on The Attitude of Landowners towards Seasonal Agricultural Workers

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.37, ss.94-102, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nükleer santrale yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.33-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YARDIMCI TEKNOLOJİLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.48-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKUL MOTİVASYONUÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages,Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.4, ss.293-312, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MOTIVATION SCALE FOR SPORTS PARTICIPATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES (MSSPPD): A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY . SPORMETRE, 16 (1)(95-106 ).

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, sa.1, ss.95-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Reddi Değerlendirme Ölçeği Çocuk Formu nun Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, sa.45, ss.91-100, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Affecting the Item Parameter Estimation and Classification Accuracy of the Cognitive Diagnostic Models

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.31, sa.4, ss.778-795, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Study of Reliability and Validity an Attitude Scale towards Simulation based Education

Archives of Nursing Practice and Care, cilt.2, sa.1, ss.28-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Development of an Attitude Scale for Concept Mapping The Study for Validity and Reliability

Journal of Kirsehir Education Faculty, cilt.17, sa.1, ss.96-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram haritası yöntemine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.95-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

36 72 AYLIK ÇOCUKLARA YÖNELİK SALDIRGANLIKYÖNELİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, sa.3, ss.1457-1474, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

32 72 Aylık Çocuklara Yönelik Saldırganlık Yönelim Ölçeği Geliştirme Çalışması

Turkish Studies, cilt.11, sa.3, ss.1457-1474, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Haritası Yöntemine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirlmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.95-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Reddi Değerlendirme Ölçeği Çoçuk Formu nun Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, sa.45, ss.91-100, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adayları için çevre konularına yönelik tutum ölçeği geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik çalışması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları-Journal of Research in Education and Teaching, cilt.4, sa.2, ss.142-152, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multimodal Literacy Scale: A Study of Validity and Reliability

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.61, ss.45-60, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Examining the Language Factor in Mathematics Assessments

Journal of Education and Human Development, cilt.4, sa.1, ss.133-146, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identifying the reading speed of low vision student s at elementary level

Identifying the reading speed of low vision student's at elementary level, cilt.2, sa.10, ss.38-48, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identfying the Reading Speed of Low vision Student’xxs at Elementary Level

International Journal in IT and Engineering, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Relationship between Gender DIF and Language Complexity in Mathematics Assessment

International Journal of Testing, cilt.14, ss.245-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing Attitude Scale Towards Sport History Lesson

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adayları için geometrik cisimler konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması

İlköğretim Online, cilt.12, sa.2, ss.356-366, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Test Eşitleme: Aynı Davranışları Ölçen, Farklı Madde Formlarına Sahip Testlerin İstatistiksel Eşitliğinin Sınanması

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Seçme Sınavlarının Ölçtüğü Beceriler

Türk Yurdu, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik değişkenleri ölçmek için kullanılan ölçekleme yaklaşımları üzerine bir karşılaştırma

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.4, sa.1, ss.2-18, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Affective factors that influence chemistry achievement motivation anxiety and the power of these factors to predict Chemitry achievement

Journal Of Turkish Science Education, cilt.4, sa.1, ss.10-19, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation on Attitudes of the Students of Mersin University Towards Individuals Using Addictive Substances

Scientific Bulletin Education Sciences Series, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının eğitme öğretme özyetkinliğine yönelik ölçek geliştirme ve eğitme öğretme özyetkinliği açısından değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.35-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.36-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin kişiler arası özyeterlik ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.48-61, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Test Teorisine ve O rtu k O zellikler Teorisine Go re Kestirilen Madde ParametrelerininKarsilastirilmasi U zerine Ampirik Bir C alisma

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.227-235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Ünite Programının Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazılı Yoklamaların Puanlanmasında Puanlama Cetveli ve Yanıt Anahtarı Kullanımının (Aynı) Puanlayıcı Güvenirliğine Etkisi

Eurasian Journal of Educational Research (Eğitim Araştırmaları), cilt.20, ss.166-177, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise öğrencilerinin Kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazılı Yoklamaların Puanlanmasında Puanlama Cetveli ve Yanıt Anahtarı Kullanımının (Farklı) Puanlayıcı Güvenirliğine Etkisi

Eurasian Journal of Educational Research (Eğitim Araştırmaları), cilt.19, ss.207-219, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖSS’xxnin Sınıflama Geçerliği Üzerine Bir Çalışma

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Portfolyoları

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim ve Öğretimin Yapılandırılması Üzerine Bir Yazı

İLETİ, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar

İLETİ, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.300-313

Coğrafya Eğitiminde Açık Uçlu Sorular

2ndInternational Congress of Human Studies, 23 - 24 Kasım 2019

Quality Planning

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INNOVATIVE DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING, 28 - 29 Kasım 2019

Quality Assurance in Higher Education

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INNOVATIVE DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING, 28 - 29 Kasım 2019

Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olay KullanımınaYönelik Tutum Ölçeği GeliĢtirilmesi

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019

Psikolojik Danışma Yardımı Vermeye Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.747-748

Yerel Halkın Suriyelilere Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu, 7 - 09 Kasım 2018

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

III. INES International Educational and Social Science Congress 2018, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

DEĞİŞEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORUNLARI

International Symposium on Global Education, 20 - 21 Nisan 2018

Bilim ve Sanat Merkezlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

V. International Eurasian Educational Research Congress. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2 - 05 Mayıs 2018

A Study of Developing an Attitude Scale towards Nanotechnology for Pre-service Science Fields Teachers

III. INES International Education and Social Science Congress (ESS – 2018), Alanya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Lise Öğrencilerinde Azim, Mutluluk ve Umutsuzluğun Yaşam Doyumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

PISA 2015 Türkiye Değerlendirmesi: Başarısızlık Nedenleri ve Öneriler

IV. International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017

Yardımcı teknolojilere yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Bir Ölçek geliştirme Çalışması: Öğretmenlerin Üstün Zekalılara Yönelik Tutumlarının Ölçümlenmesi

Uluslararası Üstün Yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

Sanat Eğitimi alan üniversite öğrencilerinin Çağdaş Sanat Dersine yönelik tutum ölçeği

CUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2016

Kadınların Doğurganlığa Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Ana çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 Ekim 2016

Kadınların Doğurganlığa Yönelik Tutum Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması

I. Uluslararası ve 2.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 Ekim 2016

Kadınların Doğurganlığına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

I. ULUSLARARASI KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

Kadınların Doğurganlığına Yönelik Tutum Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması

I. ULUSLARASI KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

Ortaokul Öğrencileri için Okul Motivasyonu Ölçeği Geliştirme Çalışması

III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKUL MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Özyeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

21 YY Eğitim Yöneticisi Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Saldırganlık İle İlgili Risk Faktörleri

VI. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Yabancı Dil olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Okuma Becerisi Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

UTEOK (Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015

Yabancı Dil olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Okuma Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015

Yabancılar İçin İnternet Tabanlı Türkçe Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı: Bir Uygulama Modeli Olarak TYÖS

International Symposium on Teaching Turkish as a Foreign Language: “Technology-Based Teaching, 22 - 23 Aralık 2014

Çok Katmanlı Okuryazarlık Ölçeği:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 24 - 26 Nisan 2014

Developing Attitude Scale towards Sport History Lesson

2 nd International Conference on Science, Culture and Sport Conference on Folk Dances, 30 Ekim - 01 Aralık 2013

Behaviours Exhibited by Students with Low Vision at During of Reading

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 Haziran - 05 Temmuz 2013

Educational Enviroments and Placement processes of Student with Low Vision in Turkey

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 Haziran - 05 Temmuz 2013

Awareness of Student with Low Vision on Their Present Level of Visual Acuities

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 Haziran - 05 Temmuz 2013

Creation of Performance Activities for the Studies on Validity and Reliability of Gazi Functional Vision Assessment Tool

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 Haziran - 05 Temmuz 2013

The Effect of the Training Program Provided to Proffessionals for the Use of Gazi Functional Vision Assessment Tool

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 Haziran - 05 Temmuz 2013

Creation of Performance Activities for Students on Validity and Reliability of Gazi Functional Vision Assessment Tool

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 Haziran - 05 Temmuz 2013

Functional Vision Assessment of Students with Low vision with Gazi Functional Vision Assessment Tool (Pre-Application)

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 Haziran - 05 Temmuz 2013

Examining the Language Factor in Mathematics Tests Using Explanatory Item Response Modeling

AERA (American Educational Research Association), 27 Nisan - 01 Mayıs 2013

Assessing the Impact of Item Type on Dimentional Structure of Mathematics Assessments

NCME (National Council on Measurement in Education), 28 - 30 Nisan 2013

GAZİ İŞLEVSEL GÖRME DEĞERLENDİRME ARACI

3. ULUSLARASI KÖR VE AZ GÖRENLERİN EĞİTİMİ REHABİLİTASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2012, ss.196-205

Madde Tipi ile Cinsiyete Dayalı DMF arasındaki İlişkinin Açımlayıcı Madde-Tepki Modeli (EIRM) İle Değerlendirilmesi

III. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2012

Test Eşitleme: Aynı Davranışları Ölçen, Farklı Formlara Sahip Testlerin İstatistiksel Eşitliğinin Sınanması

II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

A study on the emotional indicators in 5-6 year-old girls' and boys' human figure drawings

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1503-1510 identifier identifier

Test Eşitleme: OKS Testlerinin İstatistiksel Eşitliğinin Sınanması

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009

Özyeterlik İnancını Belirlemek Üzere Kullanılan Ölçek Tiplerinin Psikometrik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

I. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008

Kimya Öğretiminde Başarıyı Etkileyen Bazı Değişkenlerin Başarıya Etkisinin İncelenmesi

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Kişilik Değerleme

Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, Burhan Çapri, Editör, Nobel, Ankara, ss.825-871, 2020

Halkın Suriyeli Göçmenlere Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Şehir ve Güvenlik, Prof. Dr. Orçun İmga, Öğr. Gör. Emir Osmanoğlu, Editör, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.229-257, 2020

Coğrafya Eğitiminde Açık Uçlu Sorular

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Çeçen Salih, Kahya Ömer, Bozgun Şafak, Toptaş Koray, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.374-386, 2019

ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI İSTENEN NİTELİKLER

Eğitimde Ölçme v e Değerlendirme, Satılmış Tekindal, Editör, PegemA, Ankara, ss.41-86, 2017

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atılgan, Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.363-440, 2017

Ödev ve Projeler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atılgan, Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.233-258, 2017

Performansa Dayalı Ölçme

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Tekindal Satılmış, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.125-166, 2017

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atılgan, Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.43-102, 2017

A Validity and Reliability Study on Attitude Scale for Preschool Teachers Towards Use of Story Books

Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editör, St. Kliment Ohridski, Sofya, ss.663-676, 2017

Ölçmenin Temel Kavramları

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atılgan, Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.19-42, 2017

Ölçme Sonuçları Üzerinde Yapılabilecek İstatistiksel İşlemler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Satılmış Tekindal, Editör, PegemA, Ankara, ss.164-207, 2017

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atılgan Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.397-456, 2016

Ödev ve Projeler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atılgan Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.269-292, 2016

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atılgan Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, ss.23-80, 2016

Ölçmenin Temel Kavramları

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atılgan Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1-22, 2016

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Hakan Atılgan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.397-456, 2015

Ölçme Araçlarında Bulunması gereken Nitelikler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Hakan Atılgan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.23-80, 2015

Ölçmenin Temel Kavramları

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Hakan Atılgan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1-22, 2015

Ödev ve Projeler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Hakan Atılgan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.269-292, 2015