Araştırma Alanları

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Hesapsal Kimya

  • Yakıt Pilleri

  • Yüzey Kimyası

  • Kataliz