Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determination of the Rheological Properties of Polypropylene Filled with Colemanite

POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, vol.28, no.9, pp.1179-1184, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Mechanical properties of aluminum powder reinforced polypropylene

MATERIALS TESTING, vol.59, no.1, pp.86-93, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DETERMINATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF ZINC BORATE REINFORCED POLYPROPYLENE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, no.2, pp.227-234, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE DEVELOPMENT OF A NEW ALGORITHM FOR TOOL PATH AND OFFSETTING OF TWO DIMENSION PROFILES MACHINING

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.25, no.1, pp.179-187, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

CHIP BREAKING PROBLEMS IN MACHINING OF INCONEL 718 SUPER ALLOY AND CHIP BREAKER DESIGN

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.1, pp.157-164, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Flow front advancement of molten thermoplastic materials during filling stage of a mold cavity

Polymer Testing, vol.23, no.8, pp.957-966, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Quadrotor İtme ve Tork Katsayılarının Optimizasyonu ve Matlab/Simulink ile Simülasyonu

Journal of Polytechnic, vol.1, no.1, pp.1-10, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Optimization of Quadrotor's Thrust and Torque Coefficients and Simulation with Matlab/Simulink

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.23, no.4, pp.1197-1204, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Production of Plastic Injection Molds with Conformal Cooling Channels by Laminated Brazing Method

Gazi University Journal of Science, vol.33, no.3, pp.780-789, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Investigation of rib effects on deformation in plastic part made from polypropylene

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.25, no.4, pp.444-453, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sürdürülebilir YapıMalzemesi Hedefiyle Demir Çelik ve Plastik Endüstrisi Atıklarının Geri Kazanımı

Çukurova University, Journal of Faculty of Engineering and Architecture, vol.33, no.2, pp.33-44, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tool Path Generation for Pocket Machining Operations with

GAZI ÜNİVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.30, no.3, pp.79-88, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alüminyum Tozu Katkılı Polipropilenin Ergiyik Akış İndeksi Özelliklerinin İncelenmesi

Politeknik Dergisi, vol.20, no.1, pp.51-59, 2017 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Melt Flow Index Properties of Polypropylene Reinforced Aluminum Powder

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.20, no.1, pp.51-59, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Tool Path Generation for Pocket Machining Operations with Island

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.30, no.3, pp.79-88, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Aluminyum Tozu Takviyeli Polipropilenin Viskozite Değerlerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.4, no.3, pp.147-158, 2016 (Other Refereed National Journals)

Analytical modelling or surface roughness during compact graphite iron milling using ceramic inserts

World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, vol.9, no.8, pp.1478-1483, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adalı Cep Boşaltma Operasyonları İçin Takım Yolu Türetimi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.2, pp.155-162, 2011 (Other Refereed National Journals)

Pa 6 Plastik Malzemesinin Akış Özelliklerinin Basınç ve Sıcaklık Değişimine Bağlı Olarak Belirlenmesi

e-Journal of New World Sciences Academy-Technological Applied Sciences, vol.5, no.1, pp.28-39, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yaylar İçin Ofsetleme Algoritması

e-Journal of New World Sciences Academy-Technological Applied Sciences,, vol.5, no.3, pp.212-219, 2010 (Other Refereed National Journals)

Taşlama Operasyonları İçin Uzman Sistem Destekli Zımpara Taşı Seçimi

Teknoloji, vol.7, no.2, pp.141-150, 2004 (Other Refereed National Journals)

Enjeksiyonla Elde Edilen Plastik Ürünlerde Oluşan Kaynak Hattına Etki Eden Parametrelerin Deneysel Olarak İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.3, pp.717-726, 2002 (Other Refereed National Journals)

İmalatta Süper Bitirme İşlemi ve Taşlama İle Karşılaştırılması

İmalatta Süper Bitirme İşlemi ve Taşlama İle Karşılaştırılması, vol.3, no.1, pp.49-58, 2000 (Other Refereed National Journals)

Zn Al Esaslı Metal Matriksli Kompozit Malzemelerin Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

Politeknik Dergisi, vol.3, no.2, pp.97-102, 2000 (Other Refereed National Journals)

Tel Elektroerezyon İle İşleme Tekniği

Endüstriyel Teknoloji, vol.2, no.1, pp.20-25, 1996 (Other Refereed National Journals)

Sert Maden Uçlu Kesiciler

Mühendis ve Makina, vol.37, no.443, pp.13-18, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Polimer Malzemelere Fiziksel Buhar Biriktirme Yönteminde Uygulanan İyonik Deşarjın Polimere ve Kaplamanın Yapışmasına Olan Etkileri

ISARC 1. Uluslararası Fen Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 21 December 2020, vol.1, pp.209-222

Polimer Esaslı Karbon Fiber Takviyeli Malzemenin Keten İpliği İle Güçlendirilmesi

8. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferenası- UHUK’xx2020, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2020

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EFFECT OF MILLING PARAMETERS ON CUTTING FORCE AND SURFACE ROUGHNESS

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.1, pp.1

ŞEKİL UYUMLU VE DÜZ SOĞUTMA KANALLARININ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.1, pp.1

The Effects of Cutting parameters on Cutting Force and Roughness Formation during the Machining of AISI 1.2367 Tool Steel

ISAS 2019, 3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.391-394

COMPARISON OF STRAIGHT, SPIRAL CONFORMAL ANDZIG ZAG CONFORMAL COOLING CHANNELS IN PLASTICINJECTION MOLDS

ISAS 20193rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.395-399

TEMPERATURE DEPENDENT DENSITY MODELS FOR PP, PS, LDPE AND HDPE MATERIALS

4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress, Kiev, Ukraine, 24 - 26 April 2019, vol.1, pp.350-353

THE EFFECT OF PUNCH SHEAR ANGLE ON SHEAR FORCE DURING THE BLANKING/PIERCING PROCESS USING DIE

4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress, Kiev, Ukraine, 24 - 28 April 2019, vol.4, pp.345-349

Adapted Cooling Channels for Different Wall Thickness of Plastic Parts

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, Kyyiv, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.715-719

Determination of The Effect Ratios of The Cutting Parameters on The Cutting Forces Using The Variance Analysis

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, vol.4, pp.298-304

Experimental Investigation of The Cutting Forces In The Machining of AISI 4140 Steel By Using The CNC Turning Machine

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, vol.4, pp.291-297

Kauçuk ve Plastik İmalat Sektöründe Kullanılan İş Ekipmanları ve Malzemelerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 09 May 2018, vol.1, pp.142-153

Relation between Sink Marks Formation and Rib Dimension on Plastic Parts

3rd International Conference on Engineering and Natural Science, 3 - 07 May 2017

CGI Malzemesinin Delinmesinde Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

16. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP'2016), Denizli, Turkey, 12 - 14 October 2016

ÜÇ DÖNEM 3 3 EĞİTİM MODELİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, Çorum, Turkey, 12 - 15 October 2016, pp.190-195

Üç Dönem 3 3 Eğitim Modelinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve ÇözümÖnerileri

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu ISVET2016, Çorum, Turkey, 12 - 15 October 2016

Optimization of Rib Geometry for Thermoplastic Parts

International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016

Cooling of Plastic Injection Moulds Using Design Adaptive Cooling Canals

International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), Saraybosna, 25 - 28 May 2016

Forming Of Carbon Fiber Reinforced Composite Materials By Using Of Stretch Apparatus

International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016

Effect of Machining Parameters on Thrust Force and Torque in milling AA7039 composites reinforced with Al2O3 B4C SiC particles

7th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE, Londrina, Brazil, 18 - 22 July 2016

Yapı ürünü üretim süreci Demir çelik üretimi atıklarının incelenmesi

Yapı ürünü üretim süreci: Demir çelik üretimi atıklarının incelenmesi, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16, Nevşehir, Turkey, 6 - 08 April 2016

COOLING OF PLASTIC INJECTION MOLDS USING CONFORMAL COOLING CANALS

2nd InternationalConference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 24 - 28 May 2016

OPTIMISATION OF RIB DIMENSIONS DURING PLASTIC PART MODELLING

2nd InternationalConference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016, 24 - 28 May 2016

Analytical Modelling of Surface Roughness During Compacted Graphite Iron Milling Using Ceramic Inserts

ICMMM 2015: 17th International Conference on Machining and Machinability of Materials, Venedik, Italy, 13 - 14 August 2015, vol.18, pp.1117-1122

Experimental investigation of the effects of runner profılesOn flows in plastic injection molds

ICENS 2015 International Conference on Engineering and Natural Science, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015

Examination of Viscosity Properties of Aluminum Powder Reinforced Polypropylene

1st International Conference on Engineering and Natural Science-ICENS 2015, ÜSKÜP, 15 - 19 May 2015, pp.365-372

Experımental Investigation Of The Effects Of Runner Profiles On Flows in Plastic Injection Molds

1st International Conference on Engineering and Natural Science-ICENS 2015, Üsküp, 15 - 19 May 2015, pp.373-380

The Investigation of Effect of Cutting Parameters on Temperature on The Peripheral Milling

International Iron & Stell Syposium-IISS’2015, Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2015, pp.761-767

Kalıplama parametrelerinin bakalit malzemenin darbe dayanımına etkisinin incelenmesi

1st International Symposium on Plasticand Rubber Technologies and Exhibition, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2013

Ahşap Tozu Katkılı Polipropilen PP Malzemesinin Akış Özelliklerinin İncelenmesi

1. Uluslararası Plastik ve Kauçuk Teknolojileri ve Sergisi, 13 - 15 May 2013

Ofsetleme ve Cep Frezeleme İşlemlerinde Analitik Yaklaşım

5th International Advanced Technologies Symposium, 13 - 15 May 2009

Determining The Real Behavior and Melt Front Advancement During Filling Stage of a Mold Cavity An Experimental Study

3rd International Conference and Exhibitions on Design and Production of DIE & MOLDS, Bursa, Turkey, 17 - 19 June 2004

Wear Behaviour of Particle Reinforced Aluminium Composites

8th International Machine Design and Production Conference, 9 - 11 September 1998

Books & Book Chapters

SolidWorks ile Modelleme

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2006

SolidWorks ile Uygulamalar

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2006