Araştırma Alanları

  • Adsorpsiyon Spektroskopisi

  • Atomik ve Moleküler Spektroskopi

  • Ayırma Teknikleri

  • Florimetri

  • Spektroskopik Yöntemler

  • Volumetri