Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ARAP BAHARI VE SONRASINDA TÜRKİYE’DE ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.21, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Baharı Sürecindeki Arap Siyasi Liderlerin KonuşmalarınınAnlambilim Açısından Değerlendirilmesi

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), sa.4, ss.503-514, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Fetih” ve ”Cihat” Kavramlarının Arap Dünyasındaki Modern Anlamsal Çağrışımları: Kuveyt Örneği

1. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.31

Türkçe Kur’an Çevirilerinde ”Fetih” Kavramının Eş Değerliliği Sorunsalı

1. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.30

Bir Kur’an Terimi Olarak ”Halife” Kelimesinin Anlamsal Değişimi

Uluslararası Ortadoğu Kongresi: Dil, Tarih ve Edebiyat, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2017, ss.58

Arapçanın Öğretiminde Reklam Metinlerinin Kullanılmasına Yönelik Etkinlik Önerileri

1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, Samsun, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2017, ss.21-22

Tracing the Semantic Changes of Arabic Words: The Case of Qur’anic Terms

3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.44

Arap Baharı Sürecindeki Arap Siyasi Liderlerin Konuşmalarının Anlambilim Açısından Değerlendirilmesi

4th International Conference on Science Culture and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri