Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2018 Başhekim Yardımcısı

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans SERVİKAL DİSK HERNİLERİ

 • Lisans NÖROLOJİK MUAYENE

 • Lisans NÖROŞİRÜRJİDE ÖZEL KONULAR

 • Lisans HİDROSEFALİ

 • Lisans LOMBER DİSK HERNİLERİ

 • Lisans KRANİYAL ACİLLER

 • Lisans TORASİK DİSK HERNİLERİ

 • Lisans SPİNAL ORTA HAT BİRLEŞİM ANOMALİLERİ

 • Lisans PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ

 • Lisans İNTRAKRANİAYAL TÜMÖRLER

 • Lisans OMURİLİK BASILARI