Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two Meningiomas With Different Histological Grades in the Same Patient

NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA, cilt.50, sa.8, ss.686-688, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Entity in the Lumbar Epidural Region: T-Cell Lymphoblastic Lymphoma

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPINE SURGERY, cilt.14, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Salvage Surgery for Pancoast Tumor with Vertebral Invasion

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.32, sa.1, ss.138-140, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Carpal Tunnel Release Experience with Minimal Wrist Incision

Gazi Medical Journal, cilt.29, sa.1, ss.41-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dördüncü ventrikülde yerleşik olmayan ventriküler şant kateteri

Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.41, sa.23898, ss.56-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Clinically Adult Onset of a Leptomeningeal Cyst After Head Trauma in Childhood

Neurosurgery Quarterly, cilt.26, sa.3, ss.259-262, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetişkinde Nörojenik Kladikasyo ile Tanısı Konulan Bir Diastematomyeli Olgusu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.93-96, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Oldest Alive Vertebroplasty Patient with Thoracic Compression Fracture

Journal of Clinical Case Reports, cilt.5, sa.10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lomber Diskektomi Sonrası Erken Dönemde Oksitlenmiş Rejenere Sellüloz Surgicel Basısına Bağlı Akut Kötüleşme

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.76-78, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemikte İyileşmenin Gözlendiği İzole C6 Spinöz Proses Kırığı Clay Shoveler Kırığı Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.284-286, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdiyopatik Skolyoz

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğrenim ve Eğitim Grubu Bülteni, cilt.1, sa.39, ss.11-16, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düello de novo skolyozda cerrahın yıllar içerisindeki değişimi

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi - Yaşlanan omurga sempozyumu, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, 4. Anadolu Toplantısı, Bartın, Türkiye, 06 Mayıs 2017

Vertebra tümörü ile karışan tüberküloma olgusu

TND 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Saçlı deride çok sayıda keratinöz kist olgusu

TND 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Ventriküloperitoneal şantın önemli bir komplikasyonu:Enfeksiyon

TND 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Akut düşük ayağa neden olan juksta faset kisti

TND 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

Orbita tümörlerine yaklaşım

TND. 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

Glioblastomda güncel tedaviler

TND. 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Clay Shoveler kırığı Olgu Sunumu

TND 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

A Perfusion-based Human Cadaveric Model for Management of Carotid Artery Injury during Endoscopic Endonasal Skull Base Surgery

North American Skull Base Society 24th Annual Meeting, California, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 16 Şubat 2014

Psikocerrahide nöromodülasyon

TND. 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Bilateral faset kilitlenmesinde redüksiyon Olgu sunumu

TND 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Spontan olarak gerileyen bir lomber disk herniasyonu Olgu sunumu

TND 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

İntrakraniyal ateşli silah yaralanması Olgu sunumu

TND 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2012

İntrakraniyal lipom Olgu sunumu

TND 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2012

Lomber sinoviyal kist: Vaka sunumu

TND 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2012

Kronik subdural hematomun spontan rezorpsiyonu 2 olgunun sunumu

TND 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2012

Antibiyotik tedavisi ile gerileyen talamik apseli bir olgu sunumu

TND 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010

Brachial Plexus Injury in a Newborn

22nd Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Nisan 2010

Effectiveness of Intraoperative Neurophysiological Monitoring in Untethering of Filum Terminale

22nd Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Nisan 2010

Servikal spinal kanal hidatid kisti

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

Spinal vasküler malformasyon

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

Kavernom İle Venöz Anjiom Birlikteliği Olgu Sunumu

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

Tümör Gliozis

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

Primer intrakranyal Ewing s sarkoma Olgu sunumu

TND 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

Ventriküloperitoneal şantlı hastada peritoneal ucun abdomenden toraksa geçişi Olgu sunumu

Sinir sistemi cerrahisi derneği II. Bilimsel kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2006

Atlanto axial subluksasyon intramedüller kist

TND 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Kauda ve Konus Sendromu

Kauda ve Konus Bölgesi Patolojileri, Hakan Emmez, Erkan Kaptanoğlu, Editör, US Akademi, INTERTIP, İzmir, ss.7-16, 2017

Hareket Bozukluklarının Tedavisinde Radyocerrahi

Nöroradyocerrahi, Selçuk Peker, Hakan Emmez, Editör, BULUŞ, Ankara, ss.289-295, 2017