Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1991 - 1996 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Çocukların eğitim durumları ve geleceğe ilişkin beklenti düzeylerinin temel toplumsal ortamlardan aldığı etkileri (Islahevlerinde kalan çocuklar üzerinde bir araştırma)

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri (Dr)

 • 1996 Postgraduate

  1980 sonrası köyde sosyo - kültürel yapı ve değişme eğilimleri: Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük köyü örneği

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)