Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Theoretical analysis and mathematical modeling of deformation and stresses of the grooving tool

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.32, no.14, pp.10481-10500, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation and mathematical modeling of delamination and cutting forces in milling of carbon fiber reinforced composite (CFRP) materials

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.35, no.1, pp.457-465, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Automatic halva production band and prototype development

JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, vol.41, no.6, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The cutting tool stresses in finish turning of hardened steel with mixed ceramic tool

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol.80, pp.315-325, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Influence of Chip Breaker Geometry on Tool Stresses in Turning

STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, vol.57, no.2, pp.91-99, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

The Effects of Blade Angle on Blade Stresses During Cutting of Different Kinds of Paper Materials

STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, vol.55, no.10, pp.633-640, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Modelling of the cutting tool stresses in machining of Inconel 718 using artificial neural networks

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36, no.6, pp.9645-9657, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effects of the feed rate on the cutting tool stresses in machining of Inconel 718

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, vol.196, pp.165-173, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The mathematical modeling of the compressive stresses on the cutting tool in machining of Inconel 718

ADVANCES IN MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGIE, vol.526, pp.229-234, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier

The effect of feed rate on the cutting forces when machining with linear motion

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, vol.146, no.3, pp.403-407, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sustainability in paper based packaging

Gazi Journal of Engineering Sciences, vol.6, no.2, pp.129-137, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Malzemelerinin Frezelenmesinde Meydana Gelen Yüzey Pürüzlüğünün Değerlendirilmesi ve Matematiksel Modellenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.6, no.3, pp.705-715, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Comparison of hole surface finishing processes with roller burnishing method applied in copper materials

Gazi University Journal of Science, vol.27, no.1, pp.721-734, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kesici uç genişliğinin kanal açma sırasındaki kesme kuvvetlerine etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C, Tasarım ve Teknoloji, vol.2, no.2, pp.221-228, 2014 (Other Refereed National Journals)

Investigation of the effects of different chip breaker forms on the cutting forces using artificial neural networks

Gazi University Journal of Science, vol.25, no.3, pp.803-814, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kesme kuvvetlerinin tahmini için matematiksel bir model geliştirme

Politeknik, vol.13, no.1, pp.15-20, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kesici takım gerilmelerinin sonlu elemanlar metodu kullanılarak incelenmesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.491-497, 2005 (Other Refereed National Journals)

Talaş derinliğinin kesici takım gerilmelerine etkisi

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.1, pp.23129, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kesici uç pah açısının kesme kuvvetleri ve kesici takım gerilmelerine etkisi

Politeknik, vol.7, no.4, pp.291-296, 2004 (Other Refereed National Journals)

Torna kesme kaleminde gerilmeler Sürtünme katsayısının etkisi

Teknoloji, vol.3, pp.1-10, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sustainability and paper based packaging

International Symposium on Business Economics (IsBE 2020), Ankara, Turkey, 4 - 05 June 2020

Kılavuz kesici takımlarda kesme parametrelerine bağlı kesici takım gerilmelerinin incelenmesi

1st International Science and Innovation Congress (INSI 2019), Denizli, Turkey, 26 - 29 August 2019, pp.45

KILAVUZ KESİCİ TAKIMLARDA KESME PARAMETRELERİNE BAĞLI KESİCİ TAKIM GERİLMELERİNİN İNCELENMESİ

I. ULUSLARARASIBİLİM VE İNOVASYON KONGRESİ (INSI 2019), Denizli, Turkey, 26 - 29 August 2019, vol.1, pp.45

Tool stresses in finish soft and hard turning with low content CBN tool by finite element analyses

7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition (APMAS 2017), Muğla, Turkey, 22 - 26 April 2017, pp.39

Investigation of machining carbon fiber reinforced composite materials with solid cementite carbide tools

9th International Symposium KOD 2016 Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Szeged, Hungary, 9 - 12 June 2016, pp.229-234

AISI 1050 çeliğinin işlenmesinde kesici takım uç yarıçapının kesme kuvvetleri ve sıcaklık üzerine etkisi

1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Afyon, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.572-578

Talaş kırıcı formu ve talaş kırıcı açısının kesme kuvvetleri ve gerilmeler üzerine etkisi

4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2013), Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.441-456

Web tabanlı interaktif metotlarla cisimlerin dayanımı eğitimine farklı bir yaklaşım

10th International Educational Technology Conference (IETC 2010), 26 - 28 April 2010, pp.1776-1779

Mathematical modeling on stres on the cutting tool in drilling by indexable insert drills

5th International Advanced Teknologies Symposiun (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009, pp.104

The experimental investigation of the effects of different chip breaker forms on the cutting forces

4th International Conference on Materials and Manufacturing Technologies (MATEHN 06), Cluj-Napoca, Romania, 21 - 23 September 2006, vol.23, pp.191-194 identifier identifier

The Experimental İnvestigation Of The Effect Of Different Chip Breaker Forms On The Cutting Forces

4th. International Conference on Materials and Manufacturing Technologies, 21 - 23 September 2006

The experimental investigation of the effects of different chip breaker forms on the cutting forces

4th International Conference on Materials and Manufacturing Technologies (MATEHN’06), Romania, 21 - 23 September 2006

The mathematical modelling of the cutting tool stresses in machining of Inconel 718

First Manufacturing Engineering Society International Conference (CIIF-MESIC), 19 - 21 September 2005, pp.46

Experimental determination of specific cutting resistance ks of Inconel 718

International Conference on Industrial Engineering and Systems Management, 16 - 19 May 2005, vol.1, pp.297-305

Doğrusal hareketle talaş kaldırmada oluşan kesme kuvvetlerinin ölçülebilmesi için 3 boyutlu bir dinamometre tasarımı ve imâlatı

MAMTEK 2001 II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Sempozyumu, Manisa, Turkey, 7 - 09 November 2001, pp.656-667

Doğrusal hareketle talaş kaldırmada ilerleme değerinin kesme kuvvetlerine etkisi

Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Turkey, 2 - 03 November 2001, pp.107-118

Kesici takım ömrünün bilgisayar yardımı ile analiz edilmesi

Bilim Günleri Sempozyumu, Turkey, 5 - 07 May 1999, pp.534-543