Education Information

Education Information

 • 1986 - 1993 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), Turkey

 • 1983 - 1986 Postgraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Sanat Tarihi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Fetihten Osmanlı dönemine kadar Kayseri’deki Türk anıtları

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr)

 • 1986 Postgraduate

  İçel Yöresi Dokumaları

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli)