Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çankırı Fatihi Emir Karatekin in Türbesi

Bilig, cilt.43, ss.63-84, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE HZ. ALİ YAZILARI

Milli Folklor, cilt.74, ss.46-69, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Ankara Polatlı Karacaahmet Köyünde Karaca Ahmet Zaviyesi

Bilig, sa.35, ss.49-70, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Süleyman Saim Tekcan’ın Gazi Eğitim Enstitüsü Yılları

Sanat ve Tasarım Dergisi, sa.26, ss.139-155, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Mimarisinde Çapraz “X” Motif ve İkonografisi

Manas, cilt.9, sa.4, ss.2263-2285, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ABOUT ICONOGRAPHY OF RELIEFS IN THE KIOSK MADRASAH - SULI PASHA DOME EMBRASURE

SANAT TARIHI DERGISI-JOURNAL OF ART HISTORY, cilt.29, sa.2, ss.745-763, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İLKÖĞRETİM 6.SINIF GÖRSEL SANATLARDERSİNDE TÜRK DAMGALARININ ÖĞRETİMİNDEPROJE TABANLI ÖĞRENMENİN ETKİSİ1

İdil Sanat ve Dil Dergisi, cilt.6, sa.36, ss.2375-2395, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANITKABİR’DEKİ RENKLİ TAŞ SÜSLEMELER -İkonografik Bir Yaklaşım-

Sanat Tarihi, cilt.26, sa.1, ss.69-93, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Düğüm Motifi ve İkonografisi

Erdem Dergisi, sa.51, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkonografik Açıdan Ortaçağ Türk Mimarisinde Yer Alan İstiridye Motifi

Erdem Dergisi, sa.52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mersin in Ala Çuvalları

Kültür ve Sanat Dergisi, sa.1, ss.66-69, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Sinop Hızır İlyas Zaviyesi

Gazi Sanat Dergisi, sa.2, ss.45-52, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleymaniye Camii nin Renkli Dünyası

Kültür ve Sanat dergisi, sa.3, ss.29-33, 1989 (Hakemsiz Dergi)

İçel Dokumaları

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sa.44, ss.175-179, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karakeçili Oymağı Halıları

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.55-62, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afganlar Tekkesi Köşkü

Türkiyemiz, sa.42, ss.6-10, 1984 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul Türk Mimarisinde Renkli Taş Süslemeler

Türkiyemiz, sa.40, ss.1-12, 1983 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK SANATINDA ve TASARIMINDA KİMLİK HAKKINDA

3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu , 1 - 03 Ekim 2020

Sanat TarihindeBir Alp KadınProf.Dr. Beyhan Karamağaralı

3.Alp Kadın Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.81-88

Ortaçağ Türk Mimarisinde Ok Yay Motifleri ve İkonografisi

2. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2015, ss.251-268

Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Programlarının Sanat Tarihi Dersleri Açısından değerlendirilmesi

Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2016, ss.726-753

Türk Sanatında ve Tasarımınnda Kimlik

1.Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2017

RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROGRAMLARININ SANAT TARİHİ DERSLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2016

Türk Kadını ve Sanat

Gazi Üniversitesi Türk sanatı Topluluğu Alp kadın Panel ve dia gösterileri, Ankara, Türkiye, 08 Mart 2016

Projeden Uygulamaya Bir Anıtkabir Hikayesi

XII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Ortaçağ Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008

Ortaçağ da Sinop Şehri ve Tersanesi

V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2001, ss.161-178

Kayseri de Şah Kutluğ Han Kümbeti

9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Bildiriler, 23 - 27 Eylül 1991, ss.393-406

Zeyne de Şeyh Semerkandi Zaviyesi

2. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Aralık 1988, ss.63-68

Karakeçili Oymağı Halıları

I. Milletlerarası Türk Halı Kongresi’, 7 - 14 Ekim 1984

Kitap & Kitap Bölümleri

Ortaçağ Türk Mimarisinde Ok ve Yay Motifleri ve İkonografisi

2.Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi Bildiriler, j.Özlem Oktay Çerezci,Halenur Katipoğlu, Editör, İnce Denizcilik Tic.A.Ş., İstanbul, ss.251-268, 2018

“Kayseri’de Eratna Türbeleri”,

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, , Editör, Kültür ve Turizm bakanlığı, Ankara, ss.371-389, 2006

Sinop Hapishanesi

Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2004

“Beypazarı Boğazkesen Kümbeti ve Mihrabındaki Balık Figürü Hakkında.”,

Prof Dr Haluk Karamağaralı Armağanı, , Editör, Türk Diyanet Vakfı, Ankara, ss.225-243, 2002