General Information

Institutional Information: Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Metrics

Publication

53

Thesis Advisory

1

Open Access

2

Biography

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Alanıyla ilgili makaleleri ve kitap/kitap bölümleri dışında çeşitli dergilerde yayımlanmış denemeleri vardır. Eserleri: Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri (2011, Kollektif), Edebiyat Bilgi ve Kuramları (2013, Kollektif), Gençlik Edebiyatı (2014).

Contact