Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An evaluation of the mistakes made by native Arabic speakers in their writing assignments of academic Turkish course

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.12, sa.2, ss.815-832, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neyzen Tevfik’in Hicivlerine Yansıyan Toplumsal ve Siyasi Olaylar

Turkish Studies - Language and Literature, cilt.15, sa.3, ss.1521-1541, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okuma Kültürünün Bir Göstergesi Olarak Kitaplık ve Kütüphane Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.916-930, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Millî Mücadele Dönemi Romanında İşlenen Temalar

Türk Yurdu, sa.393, ss.23-6, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Metin Seçimi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.1633-1652, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DERİN BOŞLUK: CEMÎLE SÜMEYRA VE “KENDİ KALEMİNİ KIRANLAR”

Turkish Studies, cilt.14, sa.1, ss.253-256, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜRÜN A2SEVİYESİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRENME BECERİLERİNE KATKISIÜZERİNE BİR UYGULAMA: HȂL EKLERİ ÖRNEĞİ

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, cilt.10, sa.3, ss.200-217, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE B1-B2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA ÇALIŞMALARINDA ÖZNE-YÜKLEM UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, cilt.10, sa.3, ss.169-182, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlik Edebiyatı Eserlerinde Gençlik Sorunlarının Yansıtılış Biçimi Üzerine Bir Değerlendirme

Turkish Studies, cilt.11, sa.20, ss.605-616, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜLTÜRLERİN KARŞILAŞMA VE ETKİLEŞİM ARACI OLANTERCÜME ESERLERİN TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, cilt.8, sa.3, ss.73-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HALK EDEBİYATINA UZANAN BİR KÖPRÜ BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

International Journal of Language Academy, cilt.4, sa.3, ss.33-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel Seviyede Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çizgi Romanların Öğrenme Düzeyine Etkisi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.599-606, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Değer Yanılsaması ya da İnşası Bağlamında İlhan Berk Şiiri

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, sa.8, ss.1409-1424, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Edebiyatı Gölgesinde Kendine Yer Arayan Gençlik Edebiyatı Eserlerinin Nitelikleri

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.6, ss.155-162, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.10, sa.4, ss.764-782, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Çalışmalarında Kullandıkları Kelime Türleri Üzerine Bir Değerlendirme

International Journal of Language Academy, cilt.2, sa.3, ss.232-242, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Romanında Alevi ve Bektaşi Kadın Algısı

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, cilt.21, sa.71, ss.197-208, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8 Sınıf Öğrencilerinin Televizyon İzleme Sürelerinin Okuma Alışkanlıklarına Etkisi

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9, sa.3, ss.1511-1521, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Edebiyatla İlgili Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, sa.8, ss.1073-1085, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Eğitim Sisteminde Türkçenin Yeri ve Önemi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.939-954, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Millî Eğitim Şûraları ve Türkçenin Ana Dil Olarak Öğretimi

Ekev Akademi Dergisi, cilt.14, sa.44, ss.137-144, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Edebiyatına Dair Yapılan Eleştiriler ve Savunma Noktaları

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, cilt.7, ss.70-73, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil Bilgisi Öğretimi ile İlgili Yaklaşımlar ve Tartışmalar

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, cilt.56, sa.5, ss.16-18, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gençlik Yayıncılığının Dünü ve Bugünü

Diyanet İşleri Başkanlığı VII. Dini Yayınlar Kongresi ”Gençlik Yayıncılığı”, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Tanzimat’tan Günümüze Gençlik Dergilerinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Uluslararası Eğitimde ve Bilimde Yenilikler Sanal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2019

Ortadoğulu Öğrencilerin Akademik Türkçe Başarısına Yönelik Bir Değerlendirme

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU KİTAP: EDEBİYAT EĞİTİMİ VE BİBLİYOTERAPİ

II. Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, cilt.2, ss.607-616

Tataristanli Yazar, Şair ve Folklor Araştirmacisi Nekiy Isenbet

1. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 6 - 09 Aralık 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının ”Ön Söz” Okuma Alışkanlıklarının Belirlenmesi

XI. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Yabancılara Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretiminde Kısa Hikayenin Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi En İyi Arkadaşım

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretmi Sempozyumu: ”Teknoloji Tabanlı Öğretim”, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2014, ss.393-400

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde B1-B2 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazma Çalışmalarında Özne-Yüklem Uyumunun Değerlendirilmesi

3rd International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017

Akademik Türkçe Öğretiminde Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Yanlışları Üzerine Bir Değerlendirme

RESSCONGRESS-ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU-, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Orta Öğretim (Lise) Programlarında Gençlik Edebiyatının Yeri

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017

Gençlik Edebiyatında Teknolojik Bir Tür Wattpad

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI, Burdur, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ ROMANLARIN TEMEL SEVİYEDE ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kongresi, Gent, Belçika, 24 - 26 Nisan 2015

Türkçe Programı

Türkçe Programı Değerlendirme Toplantısı, Ankara, Türkiye, 1 - 12 Mayıs 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı

Türkçe Öğretim Programları, TEMUR, Nezir ŞENGÜl, Murat, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.133-151, 2020

Okuma Eğitiminin Temel Kavramları

DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI, Şen, Ülker, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.61-86, 2019

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, Ülker Şen, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.120-139, 2019

TÜRK EDEBİYATI DERSİNDE METİN ALTI SORULARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA: NAMIK KEMAL’İN “VATAN” MAKALESİ

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gıyasettin Aytaş, Aliye Uslu Üstten, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.131-155, 2018

Ruhsal (Bütüncül) Zeka ve Edebiyat Eğitimi (Doktora tezinden üretilmiştir.)

Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Çetin, İsmet, Editör, Nobel Dağıtım, Ankara, ss.89-106, 2015

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss., 2019