Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2019 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Sağlık okuryazarlığının sağlık davranışlarıyla ilişkisi (Sağlık teknikerliği öğrencileri üzerine bir araştırma)

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumlari Yönetimi (Dr)

 • 2007 Yüksek Lisans

  Aile hekimlerinin eğitiminde uzaktan eğitim yönteminin kullanılabilirliği (Düzce ili örneği)

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Eğitimi (Yl) (Tezli)