Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yol Güvenliği ve Sağlık Okuryazarlığı

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.219-235

Stakeholders Views On Training Personal Care Givers A Transnational Study

International Healthcare Management Conference, Gümüşhane, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2015, ss.247-254

Kitap & Kitap Bölümleri

Physiological needs

Handbook for Training Personal Caregivers Curriculum and Training Material, ırat Seyhan, Elbasan Bulent, Guzel Alper, Ertem A. Alper, Oskay Deran,Van Isacker Karel, Editör, Akcag Basım YayımPazarlama A.S., Ankara, ss.196-237, 2016

Mobility

Handbook for Training Personal Caregivers Curriculum and Training Material, Fırat Seyhan, Elbasan Bulent, Guzel Alper, Ertem A. Alper, Oskay Deran,Van Isacker Karel, Editör, Akcag Basım YayımPazarlama A.S, Ankara, ss.432-484, 2016