Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Automatic Dough Draw Robot System Design

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, cilt.6, sa.4, ss.93-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Dubleks Paslanmaz Çeliklerin Delinmesinde Yüzey Form Özelliklerini Etkileyen Optimum Kesme Parametrelerinin Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.6, sa.3, ss.634-643, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimation of Modelling Parameters for tool wear on turning of Ti6Al4V by using Gravitational Search Algorithm

International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE), cilt.6, sa.6, ss.78-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parameters Estimation of Linear, Quadratic and Exponential Models for Energy Demand Forecasting by Using ABC Algorithm

International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication, cilt.6, sa.6, ss.12-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OPTIMIZATION AND PREDICTIVE MODELLING ON CUTTINGFORCE OF DUPLEX STAINLESS STEEL USING ARTIFICIALNEURAL NETWORK

International Journal of Mechanical And Production Engineering, cilt.5, sa.7, ss.81-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OPTIMIZATION AND PREDICTIVE MODELLING ON SURFACEROUGHNESS OF DUPLEX STAINLESS STEEL USING ARTIFICIALNEURAL NETWORK

International Journal of Mechanical And Production Engineering, cilt.5, sa.7, ss.86-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dubleks 1.4462 Paslanmaz Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin İşlenebilirlik Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.5, sa.3, ss.177-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prediction And Experimental Study On Cutting Forces Of Stepped Austempering Gray Cast Iron Using Artificial Neural Network

International Journal of Mechanical and Production Engineering, cilt.4, sa.2, ss.71-74, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik), cilt.10, sa.3, ss.1-6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Cutting Forces of Austempered Gray İron Using Artificial Neural Networks

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.16, sa.1, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Ausferrite Structure on Surface Topography of Austempered Gray İron

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.15, sa.4, ss.183-192, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Optimization of Cutter Tool Chip Angle and Cutting Parameters on Cutting Temperature in Turning

International Conferences on Science and TechnologyICONST 2019, 26 - 30 Ağustos 2019

AISI 4140 Malzemesinin Delinmesinde Oluşan İtme kuvveti ve Torkun Gri İlişkiler Analizi ile Optimizasyonu

IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS), Paris, Fransa, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.12

AISI 4140 Malzemesinin Delinmesinde Oluşan Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu ile Optimizasyonu

IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.11

Optimization and Predictive Modelling on Surface Roughness of Duplex Stainless Steel Using Artificial Neural Network

International Conference on Science,Technology, Engineering and Management, 14 - 15 Mayıs 2017

Machinability Analysis In Drilling Glass Epoxy Composites With Filled MWCNTS

3rd International Conference on Mechanical Properties of Materials (ICMPM 2016), venedik, İtalya, 14 - 17 Aralık 2016

Experimental Investigation Of The Drilling Of Glass Epoxy Composites Wıth Filled MWCNTS

7. Uluslararası Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2016), 3 - 05 Kasım 2016

Predıctıon And Experımental Study On Surface Roughness Of Stepped Austemperıng Gray Cast Iron Usıng Artıfıcıal Neural Network

International Conference on Recent Trend in Engineering and Technology, Lisbon, Portekiz, 13 Aralık 2015

Çift Fazlı Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi

1. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2012

Bilgisayar Destekli İmalat Cam Derslerinde Uygun Simülasyon Programlarının Kullanılması Ve Ders Verimliliğinin Arttırılması

2.Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Vermiküler Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’2009), Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri