Araştırma Alanları

SOSYAL BİLİMLER, İNTERDİSİPLİNER

Sosyal Bilimler, Disiplinlerarası, sosyal bilimler ve bilgisayarlar, zaman ve toplum, değerlendirme pratiği, siyah çalışmalar, bilgi bilimi ve toplumu, eşcinsellik çalışmaları, çocukluk çalışmaları ve ölüm araştırmaları gibi alanlara disiplinler arası bir yaklaşımla kaynakları içerir.

EĞİTİM, BİLİMSEL DİSİPLİNLER

Eğitim, Bilimsel Disiplinler, biyoloji, eczacılık, biyokimya, mühendislik, kimya, beslenme ve tıp dahil olmak üzere bilimsel disiplinlerdeki tüm eğitim kaynaklarını kapsamaktadır.

EĞİTİM VE EĞİTİM ARAŞTIRMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, teorik eğitimden uygulamalı, anaokulundan doktora derecesine kadar, eğitimin tüm alanlarındaki kaynakları kapsar. Bu kategoride pedagoji ve metodolojinin yanı sıra eğitim tarihi, okuma, müfredat çalışmaları, eğitim politikası, eğitim sosyolojisi ve ekonomisi, sınıfta bilgisayar kullanımı gibi kaynaklar yer almaktadır.

Bilgisayar Bilimi