Hakkımızda

Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu (CoOL-, Prof.Dr. Serçin KARATAŞ ve Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK önderliğinde doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar ve akademisyenler tarafından Şubat 2021 tarihinde kurulmuştur. Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu'nun temel amacı okul öncesinden yaşam boyu öğrenmeye tüm öğretim kademelerinde öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili ihtiyaç analizi yapmak; çevrimiçi öğrenme ortamlarına ilişkin sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek; çevrimiçi öğrenme ortamları için öğretim tasarımı yapmak; çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılabilecek materyaller, ders içerikleri ve çeşitli araçlar geliştirmek; çevrimiçi öğrenme ortamları için süreç ve ürün değerlendirmesi yapmak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. 


Araştırma konuları: 

  • Yükseköğretimde Çevrimiçi Öğrenme
  • A12’lerde Çevrimiçi Öğrenme
  • Çevrimiçi Öğrenmede Değerlendirme
  • Çevrimiçi Öğrenme ve Yeni Teknolojiler
  • Çevrimiçi Öğrenmede Öğretim Tasarımı
  • Çevrimiçi Öğrenmenin Pedagojisi ve Felsefesi
  • Çevrimiçi Öğrenmede Yönetim ve Liderlik
  • Çevrimiçi Öğrenmede Bireysel ve Kültürel Farklılıklar