Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

First Reported Case of Echinococcal Disease on a Renal Graft Successfully Treated With Albendazole

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, vol.19, no.2, pp.170-172, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Hypothalamic Energy Regulatory Peptides in Chronic Kidney Disease

THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS, vol.23, no.5, pp.437-443, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Coeliac crisis mimicking nephrotic syndrome in a post-partum patient

SCOTTISH MEDICAL JOURNAL, vol.64, no.3, pp.116-118, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Another Victim of Rapid Weight Loss?

KIDNEY INTERNATIONAL REPORTS, vol.4, no.4, pp.633, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The impact of volume overload on right heart function in end-stage renal disease patients on hemodialysis

ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, vol.35, no.3, pp.314-321, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A population-based survey of Chronic REnal Disease In Turkey-the CREDIT study

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, vol.26, no.6, pp.1862-1871, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Endogenous Testosterone and Mortality in Male Hemodialysis Patients: Is It the Result of Aging?

CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY, vol.5, no.11, pp.2018-2023, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Infectious complications after mass disasters: The Marmara earthquake experience

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.35, no.2, pp.110-113, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Diyal-TR Kayıt Çalışmasındaki Hastaların Bir Yıllık Takibindeki Kardiyovasküler Olaylar: İnterim Analiz Bulguları

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Dergisi, vol.5, no.3, pp.105-111, 2020 (Other Refereed National Journals)

A very rare pathogen in peritoneal dialysis peritonitis: Serratia liquefaciens

SAUDI JOURNAL OF KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION, vol.30, no.3, pp.738-740, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DESENSİTİZASYON VE PANEL REAKTİF ANTİKORLAR

7.Ulusal Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 07 April 2019

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA ENFEKSİYONLAR: SIRA DIŞI HİKAYELER

7.Ulusal Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 07 April 2019

The acute impact of hemodialysis on high-sensitive troponin t level.

34. Uluslararası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2018

GEBELİK DÖNEMİNDE BİYOPSİ İLE TANI ALMIŞ RENAL HASTALIKLAR ve FETOMATERNAL SONUÇLARA ETKİLERİ

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2018

CAN DEPRESSION BE A TREATMENT TARGET FORINTRADIALYTIC HYPOTENSION? A PROSPECTIVE STUDY

36th Annual Meeting of the International Society of Blood Purification, 6 - 09 September 2018

Atipik Goodpasture Sendromu Vaka Sunumu

Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018

IgA Nefropatisinde Prognostik Belirteçler: Renal Biyopsi Verilerinin Önemi

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018

Böbrek Biyopsisini Kim Yapmalı? Nefrolog mu? Radyolog mu?

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 9 - 13 May 2018

Periton Diyalizi Hastasında Yeni Bir Peritonit Etkeni: Serratia liquefaciens

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2017

Tenofovir İlişkili Fokal Segmental Glomeruloskleroz

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 10 - 14 May 2017

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi SAPD Hastalarında Sistatin C ile Rezidüel Glomerül Filtrasyon Hızının Hesaplanması

24.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 2007 / Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2007

TGF-Beta 1 gene polymorphisms and peritoneal equlibration test results in CAPD patients

XXXIX.Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, 14 - 17 July 2002

Leptin levelsand hematopoietic system in CAPD patients

IX.Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, 26 - 29 June 2001

Books & Book Chapters

Son Dönem Böbrek Hastalığında Renal Replasman Tedavisi Seçimi ve Diyalize Başlama

in: HEMODİYALİZ ilkeleri ve Uygulamaları, Gültekin Süleymanlar, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, pp.43-50, 2020

Dirençli Nefrotik Sendromlarda Ofatumumab Deneyimi

in: Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Çalışma ve Derlemeler, Serpil Müge Değer,Özkan Güngör,Ülver Derici, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.59-66, 2020 Creative Commons License

Potasyum Dengesi Bozuklukları:Hipokalemi ve Hiperkalemi

in: Current Nefroloji ve Hipertansiyon Tanı ve Tedavi, BOZTEPE DERİCİ Ülver, SİNDEL Şükrü, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, pp.42-57, 2019

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ

in: TEMEL NEFROLOJİ, YENİÇERİOĞLU Yavuz, GÜNGÖR Özkan, ARICI Mustafa, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.285-290, 2019

Genetik geçişli renal transport bozuklukları

in: Türkiye Klinikleri-Nefroloji(Herediter böbrek hastalıkları), Gülay Ulusal Okyay, Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık, Turizm, Eğitim, inşaat sanayi ve Tic A.ş, Ankara, pp.68-76, 2018

Bölüm 12 Potasyum Metabolizması Fizyopatolojisi

in: Böbrek Fizyopatolojisi, Arınsoy Turgay, Güngör Özkan, Koçyiğit İsmail, Editor, Reaktif, Ankara, pp.147-158, 2017

Fosfor metabolizması

in: Böbrek Fizyopatolojisi, özkan güngör, ismail koçyiğit, turgay arınsoy, Editor, reaktif, pp.169-180, 2017