Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

X-ray CT monitoring of macro void development in mortars exposed to sulfate attack

COMPUTERS AND CONCRETE, vol.21, no.4, pp.367-376, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation on characteristics of blended cements containing pumice

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.118, pp.11-19, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Workability and mechanical properties of self-compacting concretes containing LLFA, GBFS and MC

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.73, pp.626-635, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

INVESTIGATION OF USABILITY OF ZEOLITE, FLY ASH AND WASTE GLASS MATERIALS IN PORTLAND COMPOSITE CEMENT PRODUCTION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.28, no.3, pp.491-499, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Utilization of waste marble dust as an additive in cement production

MATERIALS & DESIGN, vol.31, no.8, pp.4039-4042, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Influence of zeolite additive on properties of autoclaved aerated concrete

BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.42, no.9, pp.3161-3165, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of lime usage in cement paste and mortars

Politeknik Dergisi, vol.24, no.3, pp.1045-1054, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Experimental Investigation of Thermal Performance of XPS Insulated Exterior Walls

Politeknik Dergisi, vol.24, no.2, pp.645-653, 2021 (National Refreed University Journal)

Examination of Some Properties of Mortar with Expanded Glass Sphere Aggregate

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.9, no.1, pp.443-452, 2021 (National Refreed University Journal)

Usage of antimony trioxide, aluminum hydroxide and zinc borate in GRP composite production as fire-retardant additives: An experimental research

International Journal of Engineering Research and Development, vol.13, no.1, pp.265-277, 2021 (National Refreed University Journal)

Portland Çimentosunun Horasan Harcı Özelliklerine Etkisi

Yapı Dünyası, vol.21, pp.18-23, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türk Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanımı

CemenTÜRK, vol.9, no.3, pp.66-70, 2017 (National Non-Refereed Journal)

YÜKSEK FIRIN CÜRUFU ve SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICININ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.98-106, 2016 (Other Refereed National Journals)

Effects of the fine recycled concrete aggregates on the concrete properties

International Journal of Physical Sciences, vol.6, no.10, pp.2455-2461, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Effects of the Fine Recycled Concrete Aggregates on the Concrete Propertis

International Journal Of Physical Sciences, vol.6, no.10, pp.2455-2461, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of type and ratio of superplasticizers in concrete production Beton üreti̇mi̇nde süper akişkanlaştirici çeşi̇ti̇ ve oraninin beli̇rlenmesi̇

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.22, no.4, pp.829-835, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Beton Üretiminde Süper Akışkanlaştırıcı Çeşiti Ve Oranının Belirlenmesi

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., vol.22, no.4, pp.829-835, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

The potential of fly ash usage in construction sector Uçucu külleri̇n İnşaat sektöründe kullanim potansi̇yeli̇

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.21, no.1, pp.193-203, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Uçucu Külün Hafif Beton Yapı Elemanı Üretiminde Kullanımı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, vol.2, pp.15-23, 1999 (Other Refereed National Journals)

Ankara Kızılcahamam ve Çankırı Çerkeş Yöresi Diyatomitlerinin Özelliklerinin Araştırılması

Turkish journal of engineering and environmental science, vol.22, pp.337-343, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diatomite, Its Properties, Uses and Position in the Construction Sector

Çimento ve Beton Dünyası, vol.1, no.4, pp.27-32, 1996 (Other Refereed National Journals)

Katkılı çimento üretiminde diatomitin puzolanik malzeme olarak kullanabilirliği

Çimento ve Beton Dünyası, vol.1, no.4, pp.33-41, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the Usability of Manisa Region Raw Perlite as a Pozzolanic Material in Cement Mortar

International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS’21), Bitlis, Turkey, 4 - 06 November 2021, pp.54-60

Problems Experienced by Wheelchair Sporters in Sports Halls and Sustainable Solution Proposals

4th International Sustainable Buildings Symposium - ISBS2019, Texas, United States Of America, 18 - 20 July 2019, pp.147-162

Utilization of Construction and Demolition Wastes from Urban Transformation in Terms of Sustainability

4th International Sustainable Buildings Symposium(ISBS 2019), Texas, United States Of America, 18 - 20 July 2019, pp.763-778

Ankara-Kızılcahamam Tarihi Kaya Oyma Yapılarının Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019

A Study on the Water Conservation Measures in Green Buildings

3rd International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Turkey, 18 - 19 October 2018, pp.121-132

A Study on the Possible Use of Industrıal Waste in Rollercompacted Concrete Pavement

3rd International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Turkey, 18 - 19 October 2018, pp.838-858

YAPI İŞLERİ KAZI ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3ND INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2018, vol.1, pp.28-29

Refugee Problems in Turkey and Its Evaluation in the Context of Sustainability

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.7, pp.306-320 Sustainable Development identifier

Examination of Usability of Waste Bricks as Aggregate for Repair Mortar

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017

The Gamma ray Attenuation Coofficient of Self Compacting Concrete SCC Containing Granulated Blast Furnace Slag

3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2016

Usability of FL modeling for prediction of fresh properties of SCC

3rd International Conference (ICCESEN-2016) on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2016

Cement and its production

Gazi University English Language Institute Multidisciplinary Symposium, Florida, United States Of America, 29 August 2016

ADOBE AS A SUSTAINABLE BUILDING MATERIAL

2nd International Sustainable Buildings Symposium(ISBS 2015), Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.184-192

Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Kimyasal Katkılı Betonların İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Kimyasal Katkılar 3.Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.273-282

Kendiliginden Yerlesen Beton Özelliklerine Atık Mermer Tozunun Etkisi

2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 12 - 14 April 2007, vol.1, pp.173-180

Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Atık Mermer Tozunun Etkisi

2.Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2007, pp.173-180

Çayırhan ve Soma B Termik Santralleri Uçucu Küllerinin Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi, Teknik Notlar, Turkey, 1 - 03 November 2003

High technology usage for the quality control of concrete

3rd International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Turkey, 18 - 20 August 2003, vol.4, pp.342-354 Creative Commons License

Central Anatolian Diatomites for Producing Pozzolanic Cements

1st International Symposium on Mineral Admixtures in Cement, İstanbul, Turkey, 6 - 09 October 1997, pp.193-197

Books & Book Chapters

Harç Karışımında Tuğla Atıklarının Değerlendirilmesi

in: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Ali KILIÇER, Tuncay YILMAZ, Editor, IVPE, Cetinje, pp.90-99, 2019

Tarihi Çeçen Süleyman Efendi Konağında Kullanılan Harçların Bazı Özellikleri

in: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Ali KILIÇER, Tuncay YILMAZ, Editor, IVPE, Cetinje, pp.72-79, 2019

Yayılı Yük ile Yüklenmiş Ahşap KirişlerdeKalıcı Sehim İncelenmesi

in: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Ali KILIÇER, Tuncay YILMAZ, Editor, IVPE, Cetinje, pp.80-89, 2019

Usage of Inorganic Based Materials as Flame Retardants in Polymer Composites

in: Lecture Notes in Civil Engineering Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), Fırat, Seyhan, Kinuthia, John, Abu-Tair, Abid, Editor, Springer, pp.378-386, 2018

Problem of refugee in Turkey and evaluation in the context of sustainability

in: Lecture Notes in Civil Engineering, Seyhan Fırat, John Kinuthia, Abid Abu-Tair, Editor, Springer, pp.306-320, 2018