Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ülkelerin Ulusal Kültür ve Gelişmişlik Düzeyinin İş Güvenliği Performanslarına Etkisi

Çalışma İlişkileri Dergisi (Journal of Labour Relations), cilt.12, sa.1, ss.88-107, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Multi-Dimensional Approaches to the Development of Sustainable Real Estate Valuation Principles

IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, cilt.471, ss.1-11, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Microwave Curing Effect on Internal Sulphate Damage in Nano Alumina Reinforced White Cement

‏ IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, cilt.471, ss.1-10, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı Tasarım Merkezleri Projesi

Turkish Time Dergisi, sa.11, ss.82-89, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Business Management in Sustainable Buildings: Ankara-Turkey Case

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, cilt.245, ss.1-10, 2017 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Evaluation of Cities in the Context of Energy Efficient Urban Planning Approach

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, cilt.245, ss.1-10, 2017 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Binalarda Pasif ve Aktif Güneş Sistemlerinin İncelenmesi

TÜBAV BİLİM DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.36-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yıkıcı yeniliklerin belirlenmesi Sürdürülebilir inşaat sektöründe tehditler ve fırsatlar

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of Balıkesir University Institute of Science and Technology), cilt.18, sa.1, ss.25-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy Performance of Glass Building Materials

TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.52-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO SEKTÖRÜ

CemenTürk Dergisi, sa.45, ss.68-74, 2016 (Hakemsiz Dergi)

YEŞİL KAMU BİNASI UYGULAMALARINI TEŞVİK EDEN VEENGELLEYEN ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PROMOTERS AND BARRIERS FOR GREENBUILDING APPLICATIONS IN PUBLIC SECTOR

International Refereed Journal of Design and Architecture (Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi - TMD), sa.7, ss.249-263, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi Kapsamında Yapı Ürünlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - DÜBİTED, cilt.4, sa.1, ss.4-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ecological building design criteria: A case study in Ankara

Gazi University Journal of Science, cilt.24, sa.3, ss.605-616, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sürdürülebilirlik Kapsamında Yapılarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.96-100, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation Of Mechanical Properties Used For Interlocking Concrete Pave Of Fly Ashes Gathered From Different Thermal Power Plants

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.13, sa.3, ss.99-105, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir İnşaat Sektörü

İNTES - Türk İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Gazetesi - Genç Yönetici İGY, cilt.23, ss.14-15, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkilerinin Bazı Normlar Bağlamında İrdelenmesi

Tasarım Dergisi, Ekoloji ve Mimarlık Sayısı, cilt.170, ss.120-124, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Sürdürülebilir Mimarlığın Kapsamı Kavramsal Çerçeveden Bir Bakış

Mimaran Dergisi, Küresel Isınma ve Mimarlık Sayısı, cilt.2, ss.30-36, 2007 (Hakemsiz Dergi)

-Yeşil Olimpiyat- Tasarım Anlayışına Bir Örnek: Sidney 2000 Projesinin İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.107-123, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevreci Sidney Olimpiyat Köyü

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, Ekoloji ve Mimarlık Sayısı, cilt.12, ss.8-11, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Comparative Life Cycle Assessment of Asphalt and Rigid Pavements

6th international Project and Construction Management Conference (IPCMC2020), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2020, ss.1172-1183

Parameters Affecting User Preferences in Urban Parks: The Case of Ankara-Turkey

7th International Academic Conference on Economics, Business, Engineering and Social Sciences, TİFLİS, Gürcistan, 21 - 22 Aralık 2019, ss.5-6

A Research on Sustainable Development and Natural Disasters: Case of Erbaa Earthquakes

7th International Academic Conference on Economics, Business, Engineering and Social Sciences, TİFLİS, Gürcistan, 21 - 22 Aralık 2019, ss.6

Investigation of the Role of Non-Governmental Organizations and Volunteers in Disaster Management: Case of Van-Turkey Earthquakes

7th International Academic Conference on Economics, Business, Engineering and Social Sciences, TİFLİS, Gürcistan, 21 - 22 Aralık 2019, ss.40-50

Evaluation of Location Selection Criteria of the Solar Power Plants: Example of Turkey-Aydın (Nazilli)

7th International Academic Conference on Economics, Business, Engineering and Social Sciences, TİFLİS, Gürcistan, 21 - 22 Aralık 2019, ss.51-62

The Impact of Heat TransferFluids on the Sustainable Solutionsfor Solar Power Tower

4TH INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM(ISBS2019), DALLAS, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, ss.647-660

Problems Experienced by Wheelchair Sporters in Sports Halls and Sustainable Solution Proposals

4th International Sustainable Buildings Symposium - ISBS2019, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, ss.147-162

Impact of Capital Flight on Economic Growth of Nigeria (1980 - 2014)

4th International Sustainable Buildings Symposium - ISBS2019, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, sa.64, ss.793-805

A Comparative Evaluation of Solar, Wind, and Biomass Energy in Terms of Technical and Economic Aspects: Turkey Case

4th International Sustainable Buildings Symposium - ISBS2019, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, sa.53, ss.661-672

Entropy Value of Sustainable Property Design Criteria: To Start a Study on Turkish REICs

4th International Sustainable Buildings Symposium - ISBS2019, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, sa.46, ss.561-578

Sustainable Development after Disasters: The Case of Erbaa County

4th International Sustainable Buildings Symposium - ISBS2019, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, cilt.9781789851908, ss.807-820

Evaluation of Variables That Affect Urban Park User Preferences: Ankara-Turkey Sample

4th International Sustainable Buildings Symposium - ISBS2019, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, sa.49, ss.601-618

Nesnelerin Interneti Temelinde 5G ile Kent ve Güvenlik Paradigması

Küresel Ekolojik Güvenlik Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.20-32

Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye Örneği (Human Resources Management in Municipalities: Turkey Case)

5th International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS V), Podgorica, Karadağ, 18 - 20 Haziran 2019, ss.115-116

Microwave Curing Effect on Internal Sulphate Damage in Nano Alumina Reinforced White Cement

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium, WMCAUS 2018, Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 - 22 Haziran 2018, cilt.471 identifier identifier

Multi-Dimensional Approaches to the Development of Sustainable Real Estate Valuation Principles

world multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium (WMCAUS), PRAG, 17 - 21 Haziran 2018 identifier

Sustainable Architecture

International Scientific-Practical Conference ”Regional Congress of Green Economy and Sustainable Development”, TİFLİS, Gürcistan, 21 Aralık 2018

A Research on Categories of LEED Certification System: Case Study of Dockside Green

3rd International Academic Conference on Economics, Business and Social Sciences – Contemporary Academic Issues in a Modern Society, TİFLİS, Gürcistan, 21 - 23 Aralık 2018, ss.39-47

The Created Value by the Fact of Sustainable Real Estate Development on Urban Spaces, Certified Green Building Case in Turkey

3rd International Academic Conference on Economics, Business and Social Sciences – Contemporary Academic Issues in a Modern Society, TİFLİS, Gürcistan, 21 - 23 Aralık 2018, ss.48-55

Evaluation of the Parameters Effecting Housing Preferences in Terms of Buyers: Case Study of Mersin-Turkey

3rd International Academic Conference on Economics, Business and Social Sciences – Contemporary Academic Issues in a Modern Society, TİFLİS, Gürcistan, 21 - 23 Aralık 2018, ss.56-67

A Study on the Possible Use of Industrıal Waste in Rollercompacted Concrete Pavement

3rd International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.838-858

A Study on the Water Conservation Measures in Green Buildings

3rd International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.121-132

Türkiye’de Mimarlık Eğitiminde Sürdürülebilir Bina Tasarımına İlişkin Derslerin İrdelenmesi

3rd International Congress of Education Research Cyprus, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 7 - 10 Aralık 2017

Bozok Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Derslerinin Değerlendirilmesi

3rd International Congress of Education Research Cyprus, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 7 - 10 Aralık 2017

Evaluation of Cities in the Context of Energy Efficient Urban Planning Approach

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.245, ss.72051

Business Management in Sustainable Buildings: Ankara-Turkey Case

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.245, ss.62008

A Study on the Use of Forest Assets as a Means of Producing Land-Estate in Turkey

3rdInternational Sustainable Buildings Symposium - ISBS2017, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 15 - 17 Mart 2017

An Investigation of Turkey s Real Estate Sector within the Scope of Sustainable Development and the Human Development Index HDI

Smart Metropoles - Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities - SBE16İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.420-433

Analysis of Restoration Mortars Used For Strengthening of Historical Buildings in the Context of Sustainability Criteria

Smart Metropoles - Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities - SBE16İSTANBUL, İMSAD, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.737-746

Sosyal Sürdürülebilirliğe Katkı Veren Bir Yapılı Çevre İçin Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Dikkate Alınması Gereken Tasarım Unsurları

Smart Metropoles - Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities - SBE16İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.190-199

Evaluation of Energy Efficient Urban Planning Approach

Smart Metropoles - Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities - SBE16İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.224-235

MAHALLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015, ss.153-155

YEŞİL KAMU BİNASI UYGULAMALARINI TEŞVİK EDEN VE ENGELLEYEN ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015, ss.88-89

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM

II. International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.495-504

YAPILARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖLÇÜTLERİ KAPSAMINDA YANGIN OLAYLARININ İNCELENMESİ

II. International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.287-293

BİNALARIN AERODİNAMİK BİÇİMSEL YAPISININ İRDELENMESİ BİNA FORMU VE RÜZGAR İLİŞKİSİ

II. International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.431-439

YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ TÜRKİYE İÇİN BİR SİSTEM ÖNERİSİ

II. International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.813-824

Sürdürülebilir Yapılar

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Gayrimenkul Sektör Seminerleri, Ankara, Türkiye, 13 Mart 2015

Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kapsamında Alüminyum Malzemenin Yapı Sektöründe Kullanımı ve Çevresel Etkileri

Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2012, ss.45-60

Sustainable indoor air quality (IAQ) in hospital buildings

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, Kıbrıs (Gkry), 19 - 24 Şubat 2007, ss.557-565 identifier

Yapı Sektöründe Uçucu Kül Kullanımının Çevresel ve Toplumsal Etkiler Açısından İncelenmesi

International Sustainable Buildings Symposium – ISBS , Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.59-64

Yeşil Çatılar ve Türkiye’deki Uygulamaları

5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.175-182

Çocuk Oyun Alanları ve Oyun Araçlarının Tasarım Ölçütlerinin İrdelenmesi

International Congress Architecture and Children –ARChild (Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi), Ankara, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2009, ss.309-317

Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Çevresel Ürün Bildirgelerinin Mimari Tasarım Süreciyle Bütünleştirilmesi

International Ecological Architecture and Planning Symposium (Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2009, ss.246-251

Yaşam Döngüsü Değerlendirme ve GABİ Yazılım Programı Uygulama Örneği

International Ecological Architecture and Planning Symposium (Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2009, ss.205-209

Yüksek Yapı Tasarımının Malzeme Ve Taşıyıcı Sistem Kapsamında İrdelenmesi

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (İats’09), Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.2178-2183

Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Ahşap ve PVC Doğramaların Değerlendirilmesi

5th International Advanced Technologies Symposium - IATS’09 (5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu), Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.2067-2072

Yapı Ürünlerinin “Hizmet Ömrü” Açısından İrdelenmesi: Betonarme Örneği

5th International Advanced Technologies Symposium - IATS’09 (5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu), Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.2155-2160

Mimarlık Eğitiminde Ders Programlarının ve Tasarım Derslerinin İrdelenmesi: Bozok Üniversitesi Örneği

15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2007, ss.233-241

Hastanelerde Kullanılan Yapı Ürünlerinin Çevresel Performanslarına Yönelik Standardların İrdelenmesi

International Health and Hospital Administration Congress (Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 1 Haziran - 03 Ekim 2007, ss.1357-1362

Kent Mobilyalarının Kentsel Yaşam Kalitesi Kapsamında İrdelenmesi

19th International Congress of Building and Life: Future of Architecture, Architecture for Future (19. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Mimarlığın Geleceği, Gelecek için Mimarlık), Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2007, ss.426-437

Sürdürülebilir Mimari Tasarım İlkeleri Kapsamında Çözüm Önerileri Proposal of Solutions within the Context of Sustainable Architectural Design Guidelines

19th International Congress of Building and Life: Future of Architecture, Architecture for Future, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2007, ss.409-419

Life Cycle Assessment Methodology in the Building Sector

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007, ss.1207-1219

Mimari Tasarım Sürecinde Ekolojik Tasarım Ölçütlerinin İrdelenmesi

VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2006, ss.159-167

Sürdürülebilir Mimarlık ve Yapı Malzemelerinin Yaşam Döngüleri Kapsamında İrdelenmesi

Yapı Malzemesi Kurultayı 2003, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2003, ss.25-38

Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımında Yapı Malzemelerinin İrdelenmesi

IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2001, ss.457-464

Renewable Energy Resources: Geothermal Energy Potential of Reşadiye County of Tokat Province

International Conference on Innovative Applied Energy (IAPE ‘19), Oxford, İngiltere, 14 - 15 Mart 2019, ss.199-212

Kitap & Kitap Bölümleri

Integrated Building Design Approach: Turkish Case

Lecture Notes in Civil Engineering 6, Fırat S., Kinuthia, J., Abid, A., Editör, Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature 2018, ss.350-358, 2018

Sustainable Transportation

Lecture Notes in Civil Engineering 6, Fırat S., Kinuthia, J., Abid, A., Editör, Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature 2018, ss.242-252, 2018

A Holistic Conceptual Scheme for Sustainable Building Design in the context of Environmental, Economic and Social Dimensions

Sustainable Buildings: Interaction Between a Holistic Conceptual Act and Materials Properties, Amjad Almusaed, Asaad Almssad, Editör, InTechOpen, ss.17-48, 2018

A New Approach in Sustainable Urban Transformation Super Cities

Lecture Notes in Civil Engineering 6, Fırat S., Kinuthia, J., Abid, A., Editör, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018, ss.750-762, 2018

An Examination of the Energy-Efficient Building Design on High-Rise Buildings

Lecture Notes in Civil Engineering 7, , Editör, Springer International Publishing, CHAM, ss.158-175, 2017

A Literature Survey on Integration of Wind Energy and Formal Structure of Buildings at Urban Scale

Lecture Notes in Civil Engineering 7, , Editör, Springer International Publishing, CHAM, ss.36-51, 2017

Green Wall Systems: A Literature Review

Lecture Notes in Civil Engineering 7, , Editör, Springer International Publishing, CHAM, ss.82-96, 2017

Bilirkişi Raporları

Yalıtım Malzemelerinin Tek Başlarına veya Kit Halindeki Isıl Hesap Değerlerinin Belirlenmesi için Ulusal Teknik Onay Rehber Dokümanı

Yalıtım Malzemelerinin Tek Başlarına veya Kit Halindeki Isıl Hesap Değerlerinin Belirlenmesi için Ulusal Teknik Onay Rehber Dokümanı”, CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. ve Ltd. Şti., Aralık 2016., ss.30, Ankara, 2016

İnert Harç Katkısı için Ulusal Teknik Onay Rehber Dokümanı

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. ve Ltd. Şti. (CPC Certification Inspection Test Trading Co. Ltd.), ss.25, Ankara, 2016

Kagir Birimlerin Isıl Hesap Değerlerinin Belirlenmesi için Ulusal Teknik Onay Rehber Dokümanı

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. ve Ltd. Şti. (CPC Certification Inspection Test Trading Co. Ltd.), ss.25, Ankara, 2016

Yüksek Kalkerli Çimento için Ulusal Teknik Onay Rehber Dokümanı

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. ve Ltd. Şti. (CPC Certification Inspection Test Trading Co. Ltd.), ss.18, Ankara, 2016

Asmolen için Ulusal Teknik Onay Rehber Dokümanı

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. ve Ltd. Şti. (CPC Certification Inspection Test Trading Co. Ltd.), ss.25, Ankara, 2016

Taban Külü için Ulusal Teknik Onay Rehber Dokümanı

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. ve Ltd. Şti. (CPC Certification Inspection Test Trading Co. Ltd.), ss.20, Ankara, 2016

Yapay Alçı için Ulusal Teknik Onay Rehber Dokümanı

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. ve Ltd. Şti. (CPC Certification Inspection Test Trading Co. Ltd.), ss.20, Ankara, 2016

Alüminatlı Çimento için Ulusal Teknik Onay Rehber Dokümanı

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. ve Ltd. Şti. (CPC Certification Inspection Test Trading Co. Ltd.), ss.25, Ankara, 2016