Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Magnetic behavior of the spin-3 Ising Model

Turkish physical society 33rd international Physics congress, 6 - 10 September 2017

Magnetic behavior of low dimensional spin-1/2, spin-3/2 and spin-5/2 Ising Models

Turkish physical society 33rd international Physics congress, 6 - 10 September 2017

THE EFFECT OF THE NEXT NEAREST NEIGHBOR INTERACTIONS ON THE CRITICAL BEHAVIOR OF LOW DIMENSIONAL MAGNETIC SYSTEMS

Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2016

Bir Boyutlu spin3 spin3 2 Ising modelin CA ile incelenmesi

21. Yoğun madde fiziği Ankara toplantısı, Turkey, 25 December 2015

Bir Boyutlu spin 3 spin 3 2 Ising Modelin Cellular Automaton ile İncelenmesi

21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 December 2015

Düzen Düzen Faz Geçişlerinde Isıtma Hızının Etkisi

20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 December 2014

Universality of the Mixed spin 3 Spin 3 2 Ferrimagnetic Ising Model on Cellular Automaton

Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul, Turkey, 2 - 05 September 2013

Beş Boyutlu Hiperkübik Örgüde Blume Emery Griffiths BEG Modelin Cellular Automaton ile İncelenmesi

Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, Bodrum, 6 - 09 September 2011

Dipol Kuadrupol Etkileşimli Blume Emery Griffiths BEG Model

Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 24 - 27 September 2009

Dipol Kuadrupol Etkileşimin Faz Geçişleri Üzerindeki Etkisi

15. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Turkey, 07 November 2008

Cu Au Tipi İkili Alaşımlarda Faz Geçişleri

14. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Turkey, 02 November 2007

3 Boyutlu Blume Capel Modelde Soğutma Hızının Etkisi

XI. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Turkey, 03 December 2004

Üç Boyutlu Dipolar Quadrupolar Etkileşmeli Spin 1 Ising Modelin Cellular Automaton ile İncelenmesi

Türk Fizik Derneği 22. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 14 - 17 September 2004

İki boyutlu Ising Model için Şekil Etkisinin Creutz Cellular Automaton ile İncelenmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi 8. İstatistik Fizik Günleri, İstanbul, Turkey, 5 July - 06 June 2001