Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Prevelance, Distribution, and Condition of Persistent Primary Teeth in Children and Adolescents

International Journal of Pedodontic Rehabilitation, vol.4, no.2, pp.50-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rejeneratif Endodontik Tedavilerde Doku Mühendisliği

Türkiye Klinikleri Endodontics Special Topics, 2018 (Other Refereed National Journals)

Management of luxation injury and associated impacted mesiodens: case report with 3 years follow up.

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kompozit restorasyonlardaki bitirme ve polisaj işlemlerindeki yeni gelişmeler

Acta Odontol Turc, vol.30, no.2, pp.115-122, 2013 (Other Refereed National Journals)

Does placement of rubber dam effect the arterial oxygen saturation in children A clinical study

Pediatric Dental Journal, vol.21, no.2, pp.91-93, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of carbamide peroxide containing bleaching agents on the morphology and subsurface hardness of enamel

Journal of Clinical Peiatric DEntistry, vol.25, no.4, pp.293-296, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fluorid içeren restoratif materyallerin sekonder çürük oluşumu üzerine etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi

G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.16, no.3, pp.23-29, 1999 (Other Refereed National Journals)

Comparison of the resin dentin interface in primary and permanent teeth

J Clin Pediatr Dent., 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of an alum containing mouthrinse in children for plaque and salivary levels of selected oral microflora

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, vol.22, no.4, pp.335-341, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of cavity disinfectants on microleakage in dentin bonding systems

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, vol.22, no.4, pp.299-307, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni dentin adheziv ajanların bağlanma kuvvetlerinin karşılaştırılması ve kopma yüzeylerinin sem ile değerlendirilmesi

G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.13, no.2, pp.99-104, 1996 (Other Refereed National Journals)

Üç restoratif materyalin uzun süreli florid salımının in vitro olarak değerlendirilmesi

G. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.29-33, 1996 (Other Refereed National Journals)

Florid içerikli restoratif materyallerden insan süt dişi dentininin florid alımının in vitro olarak incelenmesi

G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.13, no.2, pp.63-67, 1996 (Other Refereed National Journals)

Süt Dişi Kanal Patlarının Dentin Duvar Adaptasyonu

GÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.2, no.13, pp.69-73, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Süt ve karma dentisyonda görülen kompound odontoma ve sürme bozukluklarının tedavisi.

24.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2017

Labial frenulum kaynaklı orta hat diasteması Bie olgu sunumu

23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, adalar, Greece, 24 - 28 September 2016

Management of Molar Incisor Hypomineralization Case Series poster presentation

FDI Annual World Dental Congress, , Poznan,Poland, Poznan, Poland, 7 - 10 September 2016

Evaluation of tooth number anomalies in a Turkish subpopulation

FDI Annual World Dental Congress, Poznan, Poland, 7 - 10 September 2016

Drug reaction A Candidiasis case report

TDA 22 International Congress, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2016

Nekrotik Pulpalı immatür daimi dişlerin rejeneratif tedavisi 2 olgu raporu

22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2015

Ichtyosis Lamellar A case report Poster presentation

FDI Annual World Dental Congress, New Delhi, India, 11 - 14 September 2014

Treatment of crown root fracture A case report İstanbul Turkey Poster presentation

18 th congress on Dental Traumatology (IADT), İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2014

Management of a traumatic injury with a removable splint İstanbul Turkey Poster presentation

18 th congress on Dental Traumatology (IADT), İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2014

Farklı Polimerizasyon Teknikleri İle Polimerize Edilen Kompozit Rezinlerin Yüzey Sertliği

Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi, Fethiye-Mugla, Turkey, 25 - 29 May 2003

Farklı Kompozit Rezinlerin Polimerizasyonunda Led Işık Cihazının Etkisi

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2003