Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1998 - 2002 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri

 • 2002 Postgraduate

  İttihad ve Terakki İçindeki Muhalefet

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English