Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MUSTAFA ŞEKİP (TUNÇ) VE MUSTAFA SATI BEY ARASINDA ZEKÂ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Cappadocia Journal of History and Social Sciences, cilt.1, ss.111-118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Projesi

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, sa.108, ss.14-17, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Atatürk ve Millî Eğitim

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, sa.80, ss.33-38, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Demokrasi Eğitiminde Sembollerden Gerçeklere

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, sa.74, ss.16-18, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Hacı Bektaş Veli Vakfı

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.15, ss.115-124, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Abdal Musa Dergahı

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.14, ss.15-23, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulacak Kimseler

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.16, ss.91-99, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Arşiv Belgeleriyle Hacı Bektaş Veli Dergâhı

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.13, ss.19-29, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Arşiv Belgeleriyle Hacı Bektaş Veli

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.12, ss.19-24, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Abdal Musa Dergâhı

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.10, ss.15-26, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Arşiv Belgelerinden

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.11, ss.9-15, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Birinci Dünya Savaşı'nda Salgın Hastalıklar ve Bu Durumun Eğitim Öğretime Yansımaları (basım aşamasında)

Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk ¬İngiliz Penceresi), Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2016

Macaristan ve Osmanlı Devleti Arasında Bir İhtidâ Teşebbüsü: Emma Prendel Meselesi

Osmanlı - Macaristan - Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Budapest, Macaristan, 23 Kasım 2017 - 27 Kasım 2016

Mustafa Şekip (Tunç) ve Mustafa Satı Bey Arasında "Zeka" Üzerine Bir Tartışma

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

Yeni Mektep” Dergisini Çıkaran Üsküp Darülmuallimîn-i Rüşdîsi Özelinde Darülmuallimînlerin Osmanlı Modernleşmesindeki Rolü

Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Dördüncü Milletlerarası Kongre Tebliğleri, ÜSKÜP, Makedonya, 13 - 16 Ekim 2010, ss.239-263

Ethem Nejad’ın “Yeni Fikir” Dergisi’ndeki Yazılarının Balkanlardaki Türkçülük Hareketlerindeki Rolü

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, ÜSKÜP-MANASTIR, Makedonya, 17 - 22 Kasım 2011, ss.1495-1518

Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti’ndeki Eğitim Öğretime Etkileri

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, ss.481-495

Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri ve Rüşdiye Mektepleri

Nizâm-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2012

Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerine Ait Hatıra Kitaplarında Mekân Olarak Askerî Rüşdiyeler

Tarih ve Mekân / Zaman Bağlamında Türk Edebiyatı”, XX. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Bilecik, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2011, ss.103-112

İlköğretimde Demokrasi Eğitimine Eleştirel Bakış

Uluslararası Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Kongresi – “21. Yüzyılın Başında İnsan, Toplum, Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim, Bursa, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Devletinde Rüşdiye Mektepleri

Türk Tarih Kurumu (Basım aşamasında), Ankara, 2017

Zor Yılların Başlaması

Osmanlı Tarihi El Kitabı, Gündüz, Tufan, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.279-364, 2017