Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Canal wall down versus canal wall up surgeries in the treatment of middle ear cholesteatoma

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.1426-1432, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effect of obstructive sleep apnea syndrome on the central auditory system

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.48, sa.1, ss.5-9, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Does nasal congestion have a role in decreased resistance to regular CPAP usage?

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.274, ss.4031-4034, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Iloprost and vitamin C attenuates acute myocardial injury induced by suprarenal aortic ischemia-reperfusion in rabbits

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.116, sa.10, ss.627-631, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Are Systemic Voriconazole and Caspofungin Ototoxic? An Experimental Study with Rats

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.5, sa.3, ss.145-149, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of Effect of Nifedipine on Surgicaly Repaired Rabbit Facial Nerve Regeneration

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.8, sa.1, ss.30-37, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changes in the Ocular and Nasal Cultures in Patients Who Had Undergone Septoplasty

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, cilt.40, sa.6, ss.493-498, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Could Helicobacter pylori play a role in the aetiopathogenesis of tympanosclerosis?

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.125, sa.11, ss.1121-1124, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vocal Cord Hemangioma; A Rare Localization in Adults

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.39, sa.2, ss.305-307, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An alternative model for stapedectomy training in residency program: sheep cadaver ear

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.264, sa.12, ss.1409-1412, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Snoring Sound and Sleep Analysis in an Obese Patient Group

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.29, sa.2, ss.110-112, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Timpanoskleroz Olgularımızda Cerrahi Sonuçlarımız

KBB ve BBC Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.51-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Audutory Stedaly State Response

Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics, cilt.8, sa.2, ss.38-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between obesity with symptoms and findings of obstructive sleep apnea syndrome

Journal of Medical Updates, cilt.4, sa.1, ss.11-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hearing results according to ossiculoplasty techniques in chronic otitis media

Praxis of Otorhinolaryngology, cilt.2, sa.1, ss.11-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bukkal bölgenin benign schwannoması.

Orta Doğu Tıp Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.93-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankarada bir KBB allerjisi biriminde prick test ile saptanan allerjen duyarlılıkları

Türk Rinoloji Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fine Needle Aspiration Cytology in Salivary Gland Tumors 10 Years of Clinical Experience

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.33, sa.4, ss.965-971, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Paranazal sinus osteojenik tümörleri.

ANADOLU TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.33-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Submandibular bez kitlelerine yaklaşımımız.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, cilt.16, sa.2, ss.66-69, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otoskleroz cerrahisi uyguladığımız hastaların değerlendirilmesi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, cilt.19, sa.3, ss.144-149, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital baş ve boyun kitleleri.

ORTADOĞU TIP DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.22-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyoterapiye bağlı ciltte görülen ikinci primer tümör: Olgu sunumu.

ANADOLU TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.52-54, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konka bulloza olgularına cerrahi yaklaşımımız.

Ortadoğu Tıp dergisi, cilt.2, sa.4, ss.21-25, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Submandibular bezin Küttner Tümörü: Olgu Sunumu.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.125-128, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extraskeletal primary Ewing s sarcoma of the nasal cavity

International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology, cilt.2, sa.3, ss.194-197, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tinnitus hastalarının tinnitus derece endeksi ile değerlendirilmesi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi,, cilt.15, sa.1, ss.12-17, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parotis bölgesinde Kimura Hastalığı ve Multiple Simetrik Lipomatozis olgusu.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.142-145, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnverted papillomada cerrahi tedavi yaklaşımları.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.59-63, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cep telefonu kullanımının işitme üzerine etkilerinin yüksek frekans odiometrisi ile araştırılması.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.114-120, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Accompanying autism spectrum disorder in a child who down syndrome with hearing loss

4th International Congress of İstanbul Audiology: Innovative Approach in Ear Hearing Research, Edirne, Türkiye, 15 - 17 Ocak 2020

OSAS cerrahi tedavisinde değişen faryngoplasti teknikleri ve Klinik uygulamalarımız

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 07 Nisan 2016

The soldom Diagnosis of External Auditory Canal: Syringocystadenoma Papilliferum

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 07 Nisan 2016

Dev Alt Konka

35. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 02 Kasım 2013

Extranodal Naturel Killer/ T-cell Lenfoma, Nazofarengeal tip: olgu Sunumu

35. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 02 Kasım 2013

Dekstüriktif Dev Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu

35. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 02 Kasım 2013

Flep necrosis and rejection after two years in a cochlear implant patient

11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 23 - 26 Mayıs 2013

Succular Function in Cochlear Implant: A Preminary Study

ESPCI ( European Symposium on Peadiatric Cochlear Implantation), İstanbul, Türkiye, 23 Mayıs 2013

Flep Necrosis and Rejection After two Years in a Cochlear Implant Patient

ESPCI ( European Symposium on Peadiatric Cochlear Implantation), İstanbul, Türkiye, 23 Mayıs 2013

Ascendan faringeal arter pseudoanevrizması: Olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Atipik yaygınlıkta ve görünümde nasal polip olgusu.

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 Mayıs 2012

Koklear implant uygulanan hastaların işitsel algı seviyelerinin değerlendirilmesi.

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 Mayıs 2012

Bell’s Paralizili hastalarda tedavi yaklaşımlarımız.

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 Mayıs 2012

Larinks nöroendokrin karsinoması; Olgu sunumu.

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 Mayıs 2012

Atipik yaygınlıkta ve görünümde nazal polip olgusu.

10th International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Koklear implant uygulanan hastaların işitsel algı seviyelerinin değerlendirilmesi

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26 - 28 Nisan 2012

Spinal cord iskemi- reperfüzyonu sonrası corti organında oluşan uzak organ hasarı.

32. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2010

Timpanoplastide kemikçik rekonstrüksiyonu.

33. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2011

Kafa tabanı yerleşimli fibröz displazi ve endoskopik cerrahi ile tedavisi: Olgu sunumu.

33. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2011

Uyku apnesinin işitme fonksiyonları üzerine etkisi var mıdır?

33. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2011

Uyku apneli hastaların vestibüler fonksiyonlarının değerlendirilmesi.

33. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2011

Obez ve obez olmayan hasta gruplarında OSAS bulgularının karşılaştırılması

33. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2011

Osteom ve nazal polipozis, nadir bir birliktelik: Olgu sunumu.

33. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2011

Timpanoskleroz cerrahi sonuçlarımız

33. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2011

Tiroidektomi yapılan olgularımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi.

32. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Endoskopik transsfenoidal hipofiz adenomektomi yapılan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi.

32. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2010

Timpanoskleroz ve Aterosklerozun birlikte görülme sıklığı ve ortak risk faktörleri.

32. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2010

Septoplasti operasyonu yapılan hastalarda göz ve burun kültürü değişiklikleri.

32. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2010

Submandibüler Gland Kitlelerine Yaklaşımımız.

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 08 Mayıs 2010

Frontal Osteom.

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 08 Mayıs 2010

Sert damakta perforasyona yol açan odontojenik kist: Olgu sunumu.

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 08 Mayıs 2010

Adenotonsillektomi Endikasyonları.

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 08 Mayıs 2010

Nazal Kavitede Osteosarkom: Olgu Sunumu.

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 08 Mayıs 2010

H. Pylori timpanasikleroz etyopatogenezinde yeni bir neden olabilir mi?

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 08 Mayıs 2008

Sfenoid sinüs kaynaklı spontan BOS rinoresi ve endoskopik tamiri.

8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 Mayıs 2008

Larenksin sarkomatoid karsinomu: Olgu sunumu.

8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 Mayıs 2008

Larenkste Rhabdomyom: Olgu sunumu.

8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 Mayıs 2008

Geriatrik Hastalarda İşitme ve Denge Problemleri.

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 08 Mayıs 2008

İzole Fungal Sinüzit.

29. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2007

Asistanlık döneminde stapedektomi eğitiminde alternatif bir model: Koyun kadavra kulağı.

29. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Mayıs 2007

IRIZ E, YILMAZ M, GUNDUZ B, IRIZ A, EREREN E, BEYAZIT YA, YENER A.

Cardiopulmonary bypass circulation does not harm ear functions: a study of otoacoustic emission testing., Bodrum, Türkiye, 29 Eylül 2005

Parotiste Dermoid Kist: Olgu Sunumu.

28. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Nisan 2005

Behçet hastalığının koklea üzerindeki etkilerinin Otoakustik Emisyon ile değerlendirilmesi.

28. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 Nisan 2005

Orta kulakta primer Bazal Hücreli Karsinoma.

28. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Nisan 2005

Timpanoplasti sonrası östaki tüpü fonksiyonlarının sintigrafik testlerle değerlendirilmesi.

XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003

Cep telefonu kullanımının işitme üzerine etkilerinin yüksek frekans odyometrisi ile araştırılması.

XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 04 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TANI KRİTERLERİ VE TADAVİ ALGORİTMASI

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI, Oğuz Köktürk, Duygu Özol, Editör, Ankara Nobel tıp Kitapevleri Ltd.Sti., Ankara, ss.175-185, 2019

Bilirkişi Raporları