Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2015 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim, Türkiye

 • 2009 - 2013 Lisans Çift Anadal

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Yüksek Lisans

  Gelişimsel yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocukların ailelerinin erken okuryazarlığa ilişkin inançları ile erken okuryazarlık ev ortamı arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce