Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Parental Early Literacy Beliefs and Early Literacy Home Environment of the Children with Developmental Disability and Typical Development

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.35, sa.2, ss.243-253, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Opinions of Faculty Members about Noncategorical Special Education Program

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.33, sa.3, ss.763-775, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ VE DEHB OLAN ÇOCUKLARIN BU BECERİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

IV. Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2017, ss.1-2

Erken Okuryazarlık Ev Ortamı Ölçeği – EROY-EV: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

V. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1-2

Kendini Değerlendirme Stratejileri ve Özel Eğitimdeki Yansımalarına Genel Bir Bakış

IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1-2

Özel eğitim alanında görev yapan öğretim üyelerinin

The Ninth International Congress of Educational Research, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1-3

Bir Ölçek geliştirme Çalışması: Öğretmenlerin Üstün Zekalılara Yönelik Tutumlarının Ölçümlenmesi

Uluslararası Üstün Yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.1-2

Okulöncesi dönem çocuklarının eğitsel değerlendirmeleri ile özel eğitim tedbirlerinin alınması ve uygulanması

3. Uluslararası Katılımlı Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO), Eskişehir, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016, ss.1-2

Aile eğitimi programı “İnanılmaz Yıllar/ İncredible Years”

3. Uluslararası Katılımlı Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016, ss.1-2

Dil bozukluğu ve değerlendirilmesi

3. Uluslararası Katılımlı Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO), Eskişehir, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016, ss.1-2