Öğr.Gör.Dr.

BAŞAK GÖK


Rektörlük

Gazi Üniversitesi

-

Eğitim Bilgileri

2011 - 2017

2011 - 2017

Doktora

Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Üniversitelerde uzaktan eğitim programlarının hizmet kalitesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

2011

2011

Yüksek Lisans

Uzaktan eğitimde görev alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı

Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

2006

2006

Yüksek Lisans

Öğrencilerin düzgün dairesel harekette merkezcil kuvvet hakkındaki kavram yanılgılarının araştırılması

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Rektörlük

2019 - 2020

2019 - 2020

Öğretim Görevlisi

Texas Tech University, College Of Education, Institute For Measurement, Methodology, Analysis And Policy

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Management Information Systems

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Distance Education Service Quality in Turkey

GÖK B. , GÖKÇEN H.

Journal of Education in Black Sea Region, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı

GÖK B. , KILIÇ ÇAKMAK E.

Kastamonu Education Journal, cilt.28, sa.5, ss.1915-1931, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Mobil Telefon Kullanıcılarının Mobil Bağımlılık Durumu ve 5G Teknolojisi Kabullenme Niyeti Modellerinin Geliştirilmesi

Özduman A., Gök B. , Gökçen H.

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.269-288, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Kurumsal İtibar Algısının Satın Alma Niyetine Etkisinin Karar Ağacı İle Haritalandırılması

GÖK B. , Fidan Ü.

Business and Economics Research Journal, cilt.10, sa.3, ss.723-734, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Uzaktan eğitim hizmet kalite ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Gök B. , Gökçen H.

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.41-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2007

2007

Öğrencilerin Düzgün Dairesel Harekette Merkezcil Kuvvet Hakkındaki Kavram Yanılgılarının AraştırılmasI

ÜNLÜ YAVAŞ P. , GÖK B.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.141-150, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Uzaktan Eğitimde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı

GÖK B. , KILIÇ ÇAKMAK E.

Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2019

2016

2016

Uzaktan eğitim hizmet kalite ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Gök B. , Gökçen H.

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

2016

2016

Uzaktan eğitim hizmet kalite ölçeği UE SERVQUAL geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması

Gök B. , Gökçen H.

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, cilt.1, ss.51-60

2006

2006

Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları

ÜNLÜ YAVAŞ P. , GÖK B. , Kandil İngeç Ş.

VII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Regional Development and Distance Education: Performance Evaluation of University Distance Education Programs

GÖK B. , GÖKÇEN H.

Local Governance and Regional Development: Current Perspectives, Ayhan, Fatih, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.157-179, 2020