Lect. PhD

BAŞAK GÖK


Rektörlük

Gazi Üniversitesi

-

Biography

Başak GÖK (Ph.D) Gazi Üniversitesi'nde fizik eğitimi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. Çok disiplinli araştırmalara olan ilgisi onu yönetim bilgi sistemlerine yönlendirmiştir. Yönetim bilişim sistemleri alanında ikinci yüksek lisans ve doktora derecesine sahiptir. Araştırma ilgi alanları arasında yeni teknolojiler, yönetim bilgi sistemleri, veri madenciliği, veri analizi, performans değerlendirme, uzaktan eğitim, hizmet kalitesi, verimlilik analizi, ölçek geliştirme ve yapısal eşitlik modellemesi yer almaktadır. 2009 yılından itibaren Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Amerika'da Texas Tech Üniversitesi'nde doktora sonrası misafir araştırmacı olarak 6 ay görev yapmıştır. Ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde misafir öğretim görevlisi olarak hizmet vermiştir. Halen Gazi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri'nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Education Information

2011 - 2017

2011 - 2017

Doctorate

Gazi University, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Gazi University, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Üniversitelerde uzaktan eğitim programlarının hizmet kalitesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi

Gazi University, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

2011

2011

Postgraduate

Uzaktan eğitimde görev alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı

Gazi University, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

2006

2006

Postgraduate

Öğrencilerin düzgün dairesel harekette merkezcil kuvvet hakkındaki kavram yanılgılarının araştırılması

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Forecasting using R

IT

Ankara Üniversitesi

2018

2018

3th. Multidiciplinary Applied Data Mining Workshop

IT

TOVAK Uluslararası MArmaris Akademisi

Research Areas

Management Information Systems

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Lecturer

Gazi University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

2020 - 2021

2020 - 2021

Lecturer

Ankara Haci Bayram Veli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

2019 - 2020

2019 - 2020

Lecturer

Texas Tech University, College Of Education, Institute For Measurement, Methodology, Analysis And Policy

2009 - 2019

2009 - 2019

Lecturer

Gazi University, Rektörlük, -

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mühendislikte Programlamaya Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Bilişim ve İletişim Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

Management Information Systems

Articles Published in Other Journals

2021

2021

An Investigation of the Educational Use of Facebook According to Physics Teachers and Students

GÖK B. , ÜNLÜ YAVAŞ P.

Journal of Education in Black Sea Region (JEBS), vol.7, no.1, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Distance Education Service Quality in Turkey

Gök B. , Gökçen H.

Journal of Education in Black Sea Region, vol.6, no.2, pp.29-43, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı

Gök B. , Kılıç Çakmak E.

Kastamonu Education Journal, vol.28, no.5, pp.1915-1931, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Mobil Telefon Kullanıcılarının Mobil Bağımlılık Durumu ve 5G Teknolojisi Kabullenme Niyeti Modellerinin Geliştirilmesi

Özduman A., Gök B. , Gökçen H.

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.13, no.3, pp.269-288, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Kurumsal İtibar Algısının Satın Alma Niyetine Etkisinin Karar Ağacı İle Haritalandırılması

GÖK B. , Fidan Ü.

Business and Economics Research Journal, vol.10, no.3, pp.723-734, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Uzaktan eğitim hizmet kalite ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Gök B. , Gökçen H.

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.41-60, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2007

2007

Öğrencilerin Düzgün Dairesel Harekette Merkezcil Kuvvet Hakkındaki Kavram Yanılgılarının AraştırılmasI

ÜNLÜ YAVAŞ P. , GÖK B.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.3, pp.141-150, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Prediction of Life Quality Index Value Rankings of Countries after the Covid-19 Pandemic with Artificial Neural Networks

Uçucu A., Gök B. , Gökçen H.

International Conference on Informatics and Computer Science, Ankara, Turkey, 9 - 11 December 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

A Decision Support System Proposal for the assignment of a Lawyer-Case in Law Offices

Gürson Dolar N. G. , Gök B. , Gökçen H.

International Conference on Informatics and Computer Science, 9 - 11 December 2021 Creative Commons License

2019

2019

Uzaktan Eğitimde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı

GÖK B. , KILIÇ ÇAKMAK E.

Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 April 2019

2016

2016

Uzaktan eğitim hizmet kalite ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Gök B. , Gökçen H.

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016

2016

2016

Uzaktan eğitim hizmet kalite ölçeği UE SERVQUAL geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması

Gök B. , Gökçen H.

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, pp.51-60

2006

2006

Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları

ÜNLÜ YAVAŞ P. , GÖK B. , Kandil İngeç Ş.

VII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006

Books & Book Chapters

2020

2020

Regional Development and Distance Education: Performance Evaluation of University Distance Education Programs

GÖK B. , GÖKÇEN H.

in: Local Governance and Regional Development: Current Perspectives, Ayhan, Fatih, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.157-179, 2020