Araştırma Alanları

  • Enerji

  • Doğrudan Enerji Dönüşümü ve Enerji Depolaması

  • Güç Sistemlerinin Analizi

  • Enerji Üretim İstasyonları ve Tesisleri

  • Enerji İletimi ve Dağıtımı

  • Yenilenebilir Enerji

  • Yüksek Gerilim Teknikleri