Announcements & Documents

Fiz 5024 Ders notları
Lecture Note
9/25/2023

Tüm döneme ait ders notları. PDF formatındadır.

Fiz5024-DersNotlari.zip Creative Commons License

Fiz 5026 Ders Notları
Lecture Note
9/25/2023

Tüm döneme ait ders notları. PDF formatındadır.

Fiz5026-DersNotlari.zip Creative Commons License

Fiz 5026 için örnek makaleler
Homework
9/25/2023

Eğer dönem ödevi olarak sunacak uygun makale bulamıyorsanız, ekteki dosyada bulunan makalelerden birini kullanabilirsiniz. Dosya şifresi ders notlarının şifresiyle aynıdır.

Fiz5026-OrnekMakaleler.zip Creative Commons License

Fiz 1123 Ders Notları
Lecture Note
9/19/2022

Tüm döneme ait ders notları. PDF formatındadır.

Fiz1123-DersNotlari.zip Creative Commons License

Thesis Documents

Investıgatıon Of Structural And Optıcal Propertıes Of Zno And Mgzno Crystals Grown By Uscvd
Back Sıde Vıa Hole Etchıng Applıcatıon Of Sıc For Gan Based Fıeld Effect Transıstors
Investıgatıon Of Electronıc And Optıcal Propertıes Of Wurtzıte Mgzno Wıth Fırst Prıncıples Calculatıons