Education Information

Education Information

 • 2005 - 2008 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Turkey

 • 2004 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

 • 1997 - 2003 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  AlGaN/GaN temelli yüksek elektron hareketlilikli transistörlerin (HEMT) elektron ve manyeto iletim özellikleri

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  MBE tekniği ile büyütülen InGaAs/GaAs ve AlGaAs yarıiletkenlerinin iletim özellikleri

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English