Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2020 7. Kentsel Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu

    Davetli Konuşmacı

    Mersin, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 66

h-indeksi (WOS): 4