Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Shopping Town: Designing the City in Suburban America

JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH, cilt.40, sa.4, ss.494-495, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Urban resilience and main streets in Ankara

INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLANNING REVIEW, cilt.36, sa.3, ss.313-336, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of Spatial Dependence Using Spatial Autoregression Models: Empirical Analysis of Shopping Center Space Supply in Ohio

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE, cilt.139, sa.1, ss.12-21, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Turkish Triangle: Ankara, Istanbul, and Izmir at the Gates of Europe

JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH, cilt.31, sa.1, ss.115-117, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kent Merkezlerinin Planlama Prensiplerinin Yeniden Kavranması

7. Kentsel Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 Eylül 2020, ss.92-106

Sağlıklı Kentler Hizmet Rehberi

5. Kent Araştırmaları Kongresi: Kentleşme ve Yaşam Kalitesi, Ankara, Türkiye, 07 Ekim 2020

DİJİTAL BÖLÜNME ÇERÇEVESİNDE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜMSÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇUKUROVA3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.253-270

Kent Morfolojisi ile Konut Fiyatları Arasındaki İlişki: Ankara Yol Ağı Tasarımı Üzerinden Modelleme

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: “DeğişKent” Değişen Kent, Mekan ve Biçim, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.369-380

Kentsel Faaliyetler ve Yol Ağı Morfolojisi: İstanbul’da karşılaştırmalı örnek çalışma

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: “DeğişKent” Değişen Kent, Mekan ve Biçim, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.145-159

spatial statistics1

Spatial Econometrics Conference, 12 - 15 Haziran 2016

Kentsel Dirençlilik Ankara Merkezi İş Alanı ndaki Çarşılar

5. Kentsel Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.271-280

Ankara daki Ticaret Birimlerinin Mekansal Dağılımı ve Değişiminin Analizi

TÜCAUM (Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezleri) 8. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014

Spatial Statistics Methods in Retail Location Research: A Case Study of Ankara, Turkey

1st International Conference on Spatial Statistics - Mapping Global Change, Enschede, Hollanda, 23 - 25 Mart 2011, cilt.7, ss.287-292 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

City Beautiful Movement

Springer, London/Berlin , ss.925-927, 2014