Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Elastomer Esaslı Üçlü Kompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaz Sensörü Özelliklerinin Araştırılması

Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Ankara International Congress on Scientific Research-II), , Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2020, pp.45-46

Poli(Dimetilsiloksan)/Poli(Vinil Asetat) /Politiyofen İletken Kompozitinin Dedoping-Redoping ve Gaz Sensörü Özelliklerinin İncelenmesi”

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, (2nd International Turkish World Engineering and Science Congress), Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.280-288

Organometalik Tuzlar ile Modifiye Edilmiş Camsı Polimerlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Tokat, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.19

Poli(Vinil Asetat)/Polistiren/Polipirol Üçlü Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 September 2012, pp.27

Polistiren/Poliindol Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 September 2012, pp.136

Politiyofen/Boraks Kompozitin Sentezi ve Karakterizasyonu

23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Turkey, 16 - 20 June 2009, pp.386

Montmorillonit/Silikon yağı süspansiyonlarının elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

II. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, Şanlıurfa, Turkey, 30 April - 02 May 2008, pp.106

Electrorheological Properties of Polyindene/Calcium Carbonate Composites

3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, Budapest, Hungary, 11 - 15 June 2007, pp.28

Synthesis and Characterization of Polythiophene/Poly(oxymethylene) Composites

3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, Budapest, Hungary, 11 - 15 June 2007, pp.80

Electrorheological Properties of Polythiophene/Poly(oxymethylene) Conducting Composites

3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, Budapest, Hungary, 11 - 15 June 2007, pp.88

Investigation of Electrorheological Properties of Polyindole/Poly (vinyl acetate) Composite Suspensions

3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, Budapest, Hungary, 11 - 15 June 2007, pp.89

Talk pudrasının elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2006, pp.103

Bazı poli(vinil alkol)-metal komplekslerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2006, pp.57

Polianilin kırmızı çamur nanokompozitlerinin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2006, pp.42

Bazı polianilin türevlerinin elektroreolojik özelliklerinin araştırılması

1. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2006, pp.49

Bazı Pol(vinil alkol)-metal komplekslerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi’ incelenmesi,

I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, Turkey, 21 - 23 June 2006

Elektrokimyasal Yöntemle Bazı İletken Polimerlerin Sentezi ve Sulu Asitlerin İletkenliğe Etkisinin İncelenmesi

Chemical Physics V, The Fifth International Conference on Chemical Physics, İstanbul, Turkey, 31 October - 01 November 2002, pp.89

Polifuran/poli(2-iyotanilin) iletken kompozitinin sentezi ve karakterizasyonu

XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2002, pp.781

Synthesis and Characterization of Conducting Substituted Polyanilines

Proceedings, PPS-2001, Regional, Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2001, pp.557

İletken Polifuran/Poli(2-kloranilin) Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2001, pp.16

Polipirolün Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 10 - 15 September 2000, pp.306

Ion Selective Electrodes Prepared with Polyaniline Membranes

Mediterranean Basin Conference, Antalya, TÜRKİYE 4-9 Haziran 2000, 114, Antalya, Turkey, 4 - 09 June 2000, pp.114

Polianilinin İletkenliğine ve Morfolojisine Destek Elektrolitin Etkisi

XII. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, Turkey, 7 - 11 September 1998, pp.629

Bazı Polianilin Kompozitlerinin Isısal Bozunması

XI. Ulusal Kimya Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 20 June 1997, pp.396

Pirol ve Anilinin Elektrokimyasal Yöntemle Polimer ve Kompozitlerinin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi

Türkçe Konuşulan Ülkeler 4. Polimer Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 1996, pp.60

4-Hidroksibenzoik Asit ve 4-(Hidroksimetilbenzoik Asit) Kopoliesterlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Türkçe Konuşulan Ülkeler 4. Polimer Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 1996, pp.63

Books & Book Chapters

Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri

in: Genel KimyaTemel Kavramlar, Tahsin UYAR_Serpil AKSOY_Recai İNAM, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-734, 2006

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

1057

H-Index (WoS)

20

Citation (Scopus)

1119

H-Index (Scopus)

20

Project

14

Thesis Advisory

17
UN Sustainable Development Goals