Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of ozone therapy as an adjunct to the surgical treatment of peri-implantitis

JOURNAL OF PERIODONTAL AND IMPLANT SCIENCE, cilt.48, sa.3, ss.136-151, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The efficacy of ozone therapy on free gingival graft augmentation around dental implants

Annals of Medical Research, cilt.25, sa.4, ss.678-684, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trombosit Konsantrelerinin Dişeti Çekilmelerinin Tedavisi Amacıyla Kullanımları: Derleme

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞETİNDE YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMA AKTİMİÇES BENZERİ LEZYON OLGU SUNUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.29, sa.1, ss.45-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Peri-implantitis hastalarında tükürük stres belirteçleri ve enflamatuar sitokin seviyelerinin değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 Kasım 2017

Peri-implantitis ile romatoid artrit arasındaki ilişki: vaka raporu

Türk PeriodontolojiDerneği47. UluslararasıBilimsel Kongresi ve26. BilimselSempozyumu, 17 - 18 Kasım 2017

Osteonecrosis Around The Dental Implants After Intravenous Bisphosphonates treatments Case Reports

. European Federation of Periodontology 8 (EUROPERIO 8) Londra, Londrina, Brezilya, 3 - 06 Haziran 2015

Periodontal Tissue Formation on Titanium Implants

EUROPERIO 4, Berlin, Almanya, 19 - 21 Haziran 2003, cilt.30, ss.564-669

Myofibroblasts in Drug Induced Gingival Overgrowth

EUROPERIO 4, Berlin, Almanya, 19 - 21 Haziran 2003, cilt.30, ss.564-669

Kitap & Kitap Bölümleri