Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü