Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademisyenlerin Bilgi Paylaşımı Düzeylerinin İncelenmesi

SPORTİF BAKIŞ: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.211-222, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Spor Bahis Oyunlarına İlişkin İştirakçi Görüşleri

International Journal Of Human Sciences, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA GÖREV YAPAN AKDEMİSYENLERİN BİLGİ PAYLAŞIMI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SPORTİF BAKIŞ: SPOR VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Attention Grabbing Sports Organisation With Marketing Strategies: Nba

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.335-336

Examination of group cohesiveness levels and goal orientations of basketball players

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.37 Creative Commons License identifier

Examination of burnout levels and academic procrastination of university students

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.37 Creative Commons License identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Spor Hukuku V

Spor Yönetimi V, Donuk, Bilge, Editör, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, ss.76-95, 2020

Spor Hukuku I

Spor Yönetimi I, Sunay, Hakan, Editör, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, ss.120-144, 2020

Spor Hukuku II

Spor Yönetimi II, Çavuşoğlu, Selçuk Bora, Editör, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, ss.84-111, 2020

Spor Hukuku IV

Spor Yönetimi IV, Balcı, Velittin, Editör, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, ss.100-120, 2020

Spor Hukuku III

Spor Yönetimi III, Çelik, Veli Onur, Editör, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, ss.123-163, 2020