Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

SAĞLIK İLETİŞİMİ VE DÜŞÜK SAĞLIK OKURYAZARLIĞI OLAN HASTALARDA SAĞLIK İLETİŞİMİNİ GÜÇLENDİRME

in: Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı - Özel Konular, Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.67-71, 2019 Sustainable Development