Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2009 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr), Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1995 - 2000 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Genel liselerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve iletişimsel yeterlikleri

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)

 • 2003 Yüksek Lisans

  Üniversitelerdeki İngilizce okutmanlarının örgüte uyum sorunlarının iş doyumu açısından yol açtığı sonuçlar

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli)