Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Hizmet Mesleği Uygulama StandartlarınaGenel Bakış: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.23, ss.2231-2255, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Academic Self-Concept and Organizational Factors on Academic Achievement

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENTSEL YAŞAM OLANAKLARININ YAŞLILARAUYGUNLUĞUNA İLİŞKİN YAŞLI GÖRÜŞLERİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COVID-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİ VE SOSYAL HİZMET

Uluslararası sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVUSTRALYA’DA SOSYAL HİZMETLEREİLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.25-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Akademik Hassasiyetler, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVUSTURALYA’DA SOSYAL HİZMET: ETİK DEĞERLER, KURALLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI

3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞLI BAKICILARININ SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATOVU AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

Turkish Studies Social Sciences, cilt.14, sa.4, ss.1355-1366, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prioritizing the Antecedents of Job Satisfaction A Data Mining Approach

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.907-922, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme ve Eğitim: “Homo Economicus” Eğitim Anlayışının Dönüşümü.

Akademik Hassasiyetler, ss.43-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How competent are we as English teachers? English teachers’xx perception as to their professional competencies

internatioanal refereed academic social sciences journal, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HASTA ROLÜNDEN MAHKÛM ROLÜNE: KELEPÇELİ OLMAK

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 Kasım 2019

ORTAÖĞRETİMDE PSİKOLOJİ: KİTAP İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, 13 - 17 Eylül 2017

Mesleki Gelişimde bir araç Özdeğerlendirme

Türkiyede Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA SİBER ZORBALIK

Dijital Dönüşüm: Toplumsal ve Ekonomik Boyutlarıyla, İsmail Erkan Çelik, Editör, Gazi Kitapevi, ss.279-293, 2020

Family, Parental Attitudes and their Effects on Children’s Education

Recent Studies in Health Sciences, Plamen Milchev Chernopolski,Leyna Lukpanovna Shapekova,Behire Sançar,Bilal Ak, Editör, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofija, ss.252-269, 2019 Creative Commons License

Child Marriage and its Consequences

Recent Studies in Health Sciences, Plamen Milchev Chernopolski,Leyna Lukpanovna Shapekova,Behire Sançar,Bilal Ak, Editör, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofija, ss.683-695, 2019 Creative Commons License