Announcements & Documents

KIYI LİMAN MÜHENDİSLİĞİ
Lecture Note
4/20/2021

KIYI LİMAN MÜHENDİSLİĞİ KIYI LİMAN PROJELERİ

DERS TANIMLAMA FORMU PROF. DR. CAN BALAS

Dersin Kodu ve Adı

5851308 KIYI YAPILARININ TASARIMI

Dersin Yarıyılı

1-2

Dersin İçeriği/ Katalog İçeriği

Rüzgâr ve Dalga İklimi, Topoğrafya ve jeolojik çalışmalar, liman yapıları etütleri, Planlama ve Tasarım, Giriş Kanalı, Rıhtım Yapılarının Tasarımı, Dalgakıran Tasarımı, İskele Tasarımı, Yapısal Tasarım ve Şartnameler

Ders Kitabı

Planning and Design Guidelines For Small Craft Harbors, 2012.

Third Edition, Government Printing Office, Washington, DC, USA

Yardımcı Ders Kitapları

Shore Protection Manual (1984)

AYGM Kıyı Yapıları Teknik Şartnamesi (2018)

Dersin Kredisi

7.5

Dersin Önkoşulları

(Ders devam zorunlulukları, bu maddede belirtilmelidir)

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Derse %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Dersin Türü

Seçmeli

Öğretim Dili

Türkçe

Dersin Amaçları

Liman yapılarının planlanıp tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli mühendislik yöntemlerinin öğrenilmesidir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.             Matematik, Fen ve Mühendislik Bilgilerini Uygulama Becerisi

2.             Mühendislik problemlerini tasarlama, formüle etme ve çözme becerisi

3.             Toplumsal ve Global açıdan mühendislik problemlerinin etkilerinin anlaşılması

Dersin Veriliş Biçimi

Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.

Dersin Haftalık Dağılımı

1.                   Rüzgâr ve Dalga İklimi

2.                   Topoğrafya ve jeolojik ön çalışmalar

3.                   Liman etütleri

4.                   Planlama ve Tasarım İlkesi

5.                   Giriş Kanalı Tasarımı

6.                   Rıhtım Yapılarının Tasarımı

7.                   Arasınav

8.                   Taş Dolgu Dalgakıran Tasarımı

9.                   Ağırlık Duvar Tipi Dalgakıran Tasarımı

10.               Yüzer Dalgakıran Tasarımı

11.               İskele Tasarımı

12.               Fizibilite Etüdü: Gelirler ve Giderler

13.               Limanın Çevreye Etkileri

14.               Yapısal Erozyon Kontrolü

15.               Çevresel Etki Değerlendirmeleri

 

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

(Bunlar örneklerdir. Lütfen dersinizde kullandığınız faaliyetleri doldurunuz.)

Haftalık teorik ders saati: 3

Haftalık uygulamalı ders saati: 0

Okuma Faaliyetleri: 3

İnternetten tarama, kütüphane çalışması: 3

Materyal tasarlama, uygulama: 0

Rapor hazırlama: 6

Sunu hazırlama: 0

Sunum: 0

Ara sınav ve ara sınava hazırlık: 10

KIYI LİMAN MÜHENDİSLİĞİ.pdf Creative Commons License

Thesis Documents

Quantıtıve Rısk Assesment Of Subsea Pıpelıne Instabılıty And Desıgn
Occupatıonal Accıdent Analysıs And Modellıng In Oıl And Gas Drıllıng Sector Turkey

Brochure or Poster Showing the Program Content of the Training / Course

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA EĞİTİMİ PROGRAMI