Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2010 II. Uluslar arası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi,

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 1. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2004 Ülser modellerinde Büyüme Faktörlerinin Rolü

  Panelist

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2009 Sıçanlarda endokrin bozucuların (pestisit) testis dokusunda oksidan ve antioksidan sistemler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi.

  Ulusal Pediatrik Endokrin Derneği

 • Kasım 2007 Sıçanlarda Endokrin Bozucuların (Pestisit) Gonad Fonksiyonları Üzerindeki Etkisinin Hormonal ve Histopatolojik Değerlendirilmesi-

  .Türkiye Milli Pediatri Derneği

 • Nisan 2006 Obez Çocuklarda Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığıile İlişkili Faktörler.

  Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji

 • Eylül 1999 Serotonin düzeyi değişimi ve yarı diyet uygulamasının farelerde ince bağırsak hareketleri, glutatyon ve malondiandehit düzeylerine etkisi

  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 289

h-indeksi (WOS): 11

Davetli Konuşmalar

 • Mayıs 2018 Deneysel Diyabet Modelleri

  Seminer

  Gazi Üniversitesi, Türkiye