Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A practical formula for determining growth

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.23, sa.3, ss.194-198, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of a newly designed orthodontic miniplate platform for elevating the miniplate over the gingiva: A 3-dimensional finite element analysis

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.148, sa.1, ss.110-122, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Deepbite correction with incisor intrusion in adults: A long-term cephalometric study

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.144, sa.3, ss.414-419, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of premolar extraction on mandibular third molar impaction in young adults

ANGLE ORTHODONTIST, cilt.83, sa.4, ss.572-577, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Influence of thermoplastic retainers on Streptococcus mutans and Lactobacillus adhesion

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, cilt.141, sa.5, ss.598-603, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of different enamel conditioning techniques for orthodontic bonding

KOREAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.42, sa.1, ss.32-38, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of extraction and non-extraction treatment effects by two different superimposition methods

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.33, sa.6, ss.691-699, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnfantil yutkunma alışkanlığına sahip bir açık kapanış vakanın interseptif yaklaşımla tedavisi ve uzun dönem takibi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sendromlar ve eşlik ettikleri kraniofasiyal anomaliler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişik dik yön yüz büyüme paternine sahip iskeletsel sınıf 2 vakaların incelenmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi destekli unilateral maksiller genişletme Bir olgu sunumu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Ortodontik Modeller

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

REPORT OF A CASE WITH 8 SUPERNUMERARY TEETH IN A NON-SYNDROMIC PATIENT

16th International Turkish Orthodontic Society Symposium, 2 - 05 Kasım 2019

Ortodontide üç boyutlu modelleme

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5 - 07 Kasım 2017

Evaluation of different enamel conditioning techniques for orthodontic bonding

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2011