Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of intralipid administration on calcium therapy in verapamil toxicity.

Bratislavske lekarske listy, cilt.120, sa.10, ss.789-793, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Lipid emulsion and verapamil toxicity Reply

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.47, sa.5, ss.1668, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Therapeutic effects of intralipid and medialipid emulsions in a rat model of verapamil toxicity

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, sa.5, ss.1568-1572, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of axillary block using the multiple injection method with ropivacaine in uremic and nonuremic patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, sa.3, ss.457-464, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The extent of blockade following axillary, supraclavicular, and interscalene approaches of brachial plexus block

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.41, sa.4, ss.623-631, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aetiology of convulsions due to stellate ganglion block: a review and report of two cases

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.19, sa.5, ss.376-380, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiac operations during pregnancy: Review of factors influencing fetal outcome

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.69, sa.5, ss.1622-1626, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anaesthetic Management in Successive Spinal Surgeries During Pregnancy and Postpartum

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.48, ss.420-422, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çocuklarda sevofluran ile nitröz oksit veya kaudal blok uygulamasının gözlemsel karşılaştırılması

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, cilt.1, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Anesthetic approach in Larsen Syndrome

Anestezi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.33-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neurolysis for Treatment of Infraorbital Neuropathy

CASE REPORTS IN MEDICINE, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Toraks Travmaları

Türkiye Kliniklri Travma Özel Sayısı, cilt.2, sa.3, ss.47-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plasenta Previa ve Ablasyo Plasenta Olan İki Gebede Sezaryen İçin Spinal Anestezi

Anestezi dergisi, cilt.20, sa.4, ss.241-244, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Hypoglycemia Evaluated Mistakenly as Cerebrovascular Disease

J Neurol Res, cilt.1, ss.34-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cardiac Arrest as A Result of One Way Valve Type Obstruction of The Endotracheal Tube

Gazi Medical Journal, cilt.21, sa.1, ss.41-43, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Sensory and Motor Block Following Interscalene Block

Case Rep Clin Pract Rev, cilt.8, ss.293-295, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recruitment of Unilateral Atelectasis with Double Lumen Tube Having Y Connector of Different Diameters

Case Rep Clin Pract Rev, cilt.7, ss.119-124, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miyastenik Hastalarda Kas Gevşetici Kullanmaksızın Anestezik Yaklaşım

Türkiye Klinikleri J Med Sci, cilt.22, ss.308-312, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Propafenone Toxicity

13th WFSICCM, Rio de Janeiro, Brezilya, 8 - 11 Kasım 2017

Prematüre Retinopatisinde Eş Zamanlı Bilateral Vitrektomi Cerrahisi.

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

Prematür retinopatisinde eş zamanlı bilateral vitrektomi cerrahisi

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, 2017, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

Multipl Injection Method for Intercostal Nerve Neurolysis

Euroanaesthesia 2016, Londrina, Brezilya, 28 - 30 Mayıs 2016

Propafenon Toksisitesi Olgu Sunumu

18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Yüksek Riskli Yandaş Hastalığı Olan Gebe

ANNE VE ÇOCUK İSTENMEYEN ETKİLER MODÜL IV, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2015

Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler

ANNE VE İSTENMEYEN ETKİLER MODÜL IV, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2015

Clonidine Poisoning in a Pediatric Patient

WFSICCM, SEUL, Güney Kore, 29 Ağustos - 01 Eylül 2015

Polytruma and Tracheal Rupture

WFSICCM, SEUL, Güney Kore, 29 Ağustos - 01 Eylül 2015

Zehirlenmelerde Lipid İnfüzyon Tedavisi

20. Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2015

Anaesthetic Management for Successive Spinal Cord Surgeries During Pregnancy and Postpartum

15th World-Federation-of-Societies-of-Anaesthesiologists (WFSA) World Congress of Anaesthesiologists, Buenos Aires, Arjantin, 25 - 30 Mart 2012, cilt.108, ss.205-206 identifier

The Assessment of Intensive Care Unit Patient Relatives in Terms of Anxiety and Depression

15th World-Federation-of-Societies-of-Anaesthesiologists (WFSA) World Congress of Anaesthesiologists, Buenos Aires, Arjantin, 25 - 30 Mart 2012, cilt.108, ss.88 identifier

Pulmoner alveoler proteinozisde tüm akciğer lavajında anestezik yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi., Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003

Post Kardiyak Cerrahide Torasik Epidural Analjeziye Bağlı Pulmoner Radyolojik Ve Respiratuar Değişiklikler

Post Kardiyak Cerrahide Torasik Epidural Analjeziye Bağlı Pulmoner, Radyolojik Ve Respiratuar Değişiklikler, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Nöropatik Ağrıda Nöroliz

Ağrı ve Enjeksiyonlar, Avni Babacan, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.123-127, 2019

Santral Blokların Komplikasyonları

DoğumdaAnaljezi Sezaryende Anestezi, Ş. Şahin, MD. Owen, Editör, Medyaa, Bursa, ss.137-160, 2019

Elektrokonvülzif Tedavide Anestezi Uygulamaları

Anestezi Pratiğinde Sedasyon, Işık Berrin, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.305-316, 2019

Anesthesia for Pregnant Patient with Eisenmenger Syndrome

Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions, Gunaydin B, Ismail S, Editör, Springer, Cham, ss.219-226, 2018

Anesthesia for Pregnant Patient with Cardiac disease

Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions, Gunaydin B, Ismail S, Editör, Springer, Cham, ss.183-204, 2018

Solunum Desteği ve Mekanik Ventilasyonun Temelleri

Ventilasyon Akıl Notları, Seyhan Yağar, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.27-36, 2016

Göğüs Cerrahisi Anestezisi

GÜNCEL ANESTEZİDERS NOTLARILECTURE NOTES CURRENT ANESTHESIA, Gülay Ok, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.310-324, 2016

Ventilatör Desteğinde Konvansiyonel Modların Klinik Kullanımı

Ventilasyon Akıl Notları, Seyhan Yağar, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.73-84, 2016

VENTİLATÖR DESTEĞİNDE KONVANSİYONEL MODLARIN KLİNİK KULANIMI

Ventilasyon Akıl Notları, Seyhan Yağar, Editör, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.73-85, 2016

Göğüs Cerrahisi Anestezisi

Güncel Anestezi Ders Notları, Gülay Ok, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.310-323, 2016

Supraventricular Tachycardia Due to Dopamine InfusedThrough Epidural Catheter Accidentally (A Case Report and Review)

Medicinal Chemistry and Drug Design, Deniz Ekinci, Editör, InTech, Rijeka, ss.227-234, 2012