Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psikolojik Dayanıklılık İçin Boylamsal Bir Ölçme Modeli: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.51, sa.51, ss.220-242, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilişsel Olmayan Öğrenme Durum ve Süreçlerini Ölçme ve Değerlendirme Boylamsal Yaklaşımlar: Duygu Cetveli Uygulaması Örneği

İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.257-269, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adaptation of De Jong Gierveld Loneliness Scale into Turkish

International journal of humanities and social science, cilt.5, sa.9, ss.84-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GÖZLENEMEYEN HETEROJENLİĞİN MODELLENMESİNDE BİREYMERKEZLİ YAKLAŞIMLAR: GİZİL PROFİL ANALİZİ UYGULAMASI

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

POZİTİF DUYGU DURUM ÖLÇEĞİ’NİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DERECELENDİRİLMİŞ TEPKİ MODELİ İLE İNCELENMESİ

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Sırbistan, 5 Ağustos - 08 Eylül 2018

Örtük Sınıf Analizi Mplus Uygulaması: Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Bir Örnek

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5 - 08 Eylül 2018

The Illustration of Validity Arguments with Different Confirmatory Factor Analysis Models

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5 - 08 Eylül 2018

Assessing Measurement Invariance through Use Of Multiple-Group CFA: Difference between Regional Groups

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Czech Republic, Prague (MAC-ETL 2017), Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 10 Aralık 2017

Investigation of Factor Structure of Teacher’s Job Satisfaction in PISA 2015

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Czech Republic, Prague (MAC-ETL 2017), Prag, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Aralık 2017

An Investigation of Measurement Invariance of Interest in Science Model Across Different Groups: A Study on PISA Student Questionnaire

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Czech Republic, Prague (MAC-ETL 2017), Prag, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Aralık 2017

Duyuşsal Bir Özelliğin Ölçülmesinde Alternatif Ölçme Aracı Maddesi İle Likert Tipi Ölçek Maddesi Arasındaki İlişki

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (26th International Conference on Educational Sciences), 20 - 23 Nisan 2017

Duyuşsal Alan Ölçümlerindeki Bireysel Farklılıkların Dağılımsal Özellikleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017